Xổ số trực tuyến Quina

Kết quả mới nhất (20:00:00 GMT-3, 8 thg 6, 2024)

Kết quả mới nhất (20:00:00 GMT-3, 8 thg 6, 2024)
47
49
57
64
69

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Quốc gia Lịch trình Miền đoán số
Quốc gia Brazil Lịch trình
Thứ Hai 23:00 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Hai 20:00 GMT-3
Thứ Ba 23:00 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Ba 20:00 GMT-3
Thứ Tư 23:00 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Tư 20:00 GMT-3
Thứ Năm 23:00 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Năm 20:00 GMT-3
Thứ Sáu 23:00 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Sáu 20:00 GMT-3
Thứ Bảy 23:00 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Bảy 20:00 GMT-3
Miền đoán số 5/80
Kết quả mới nhất (20:00:00 GMT-3, 8 thg 6, 2024): Kết quả mới nhất (20:00:00 GMT-3, 8 thg 6, 2024)
47
49
57
64
69
Tier Trùng
X
Giải thưởng Cơ hội chiến thắng
Prize #1I Trùng
X
+
X
:
5
Giải thưởng : 35,00% chia
Giải độc đắc
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 24.040.016
Prize #2II Trùng
X
+
X
:
4
Giải thưởng : 19,00% chia Cơ hội chiến thắng : 1 trong 64.106,71
Prize #3III Trùng
X
+
X
:
3
Giải thưởng : 20,00% chia Cơ hội chiến thắng : 1 trong 866,31
Prize #4IV Trùng
X
+
X
:
2
Giải thưởng : 11,00% chia Cơ hội chiến thắng : 1 trong 35,6
Tổng quan cơ hội để thắng bất kỳ giải nào : 1 trong 34,18

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK