Weekday Windfall Information

Kết quả mới nhất (20:30:00 GMT+10, 12 thg 6, 2024)

Kết quả mới nhất (20:30:00 GMT+10, 12 thg 6, 2024)
10
13
19
27
29
36
30
38

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Quốc gia Lịch trình Miền đoán số
Quốc gia Australia Lịch trình
Thứ Hai 10:30 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Hai 20:30 GMT+10
Thứ Tư 10:30 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Tư 20:30 GMT+10
Thứ Sáu 10:30 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Sáu 20:30 GMT+10
Miền đoán số 6/45
Kết quả mới nhất (20:30:00 GMT+10, 12 thg 6, 2024): Kết quả mới nhất (20:30:00 GMT+10, 12 thg 6, 2024)
10
13
19
27
29
36
30
38
Tier Trùng
X
+
X
Giải thưởng Cơ hội chiến thắng
Prize #1I Trùng
X
:
6
Giải thưởng : Giải độc đắc Cơ hội chiến thắng : 1 trong 8.145.060
Prize #2II Trùng
X
+
X
:
5 + 1
Giải thưởng : 4,50% chia
Ước lượng: 8.281,2 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 678.755
Prize #3III Trùng
X
:
5
Giải thưởng : 7,00% chia
Ước lượng: 536,1 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 36.690
Prize #4IV Trùng
X
:
4
Giải thưởng : 19,00% chia
Ước lượng: 28,8 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 733
Prize #5V Trùng
X
+
X
:
3 + 1
Giải thưởng : 27,00% chia
Ước lượng: 16,3 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 298
Prize #6VI Trùng
X
+
X
:
1 + 2
Giải thưởng : 42,00% chia
Ước lượng: 13,0 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 144
Tổng quan cơ hội để thắng bất kỳ giải nào : 1 trong 85,44

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK