Mga Resulta ng Loteryang Lotto Austria at mga Nanalong Numero

19
22
23
24
30
33
12
Estimated jackpot: €3,300,000
Tier Match
X
+
X
Winners Payout per winner
Prize #1 I Match
X
:
6
Winners:   0 Payout per winner:   €0.00
Prize #2 II Match
X
X
:
5+ 1
Winners:   1 Payout per winner:   €84,892.00
Prize #3 III Match
X
:
5
Winners:   62 Payout per winner:   €1,419.90
Prize #4 IV Match
X
X
:
4+ 1
Winners:   164 Payout per winner:   €172.50
Prize #5 V Match
X
:
4
Winners:   2,842 Payout per winner:   €58.00
Prize #6 VI Match
X
X
:
3+ 1
Winners:   4,405 Payout per winner:   €16.00
Prize #7 VII Match
X
:
3
Winners:   48,893 Payout per winner:   €5.80
Prize #8 VIII Match
X
X
:
0+ 1
Winners:   160,050 Payout per winner:   €1.30
Total Sum: Total Winners:   216,417 :   €928,176.20

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK