Mga Resulta ng Loteryang Quina at mga Nanalong Numero

33
48
58
60
76
Estimated jackpot: R$20,500,000
Tier Match
X
Winners Payout per winner
Prize #1 I Match
X
X
:
5
Winners:   0 Payout per winner:   R$0.00
Prize #2 II Match
X
X
:
4
Winners:   69 Payout per winner:   R$11,811.15
Prize #3 III Match
X
X
:
3
Winners:   6,749 Payout per winner:   R$115.00
Prize #4 IV Match
X
X
:
2
Winners:   182,923 Payout per winner:   R$4.24
Total Sum: Total Winners:   189,741 :   R$2,366,697.87

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK