Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë Quina

24
46
49
64
76
Jackpot-i i llogaritur: 5 600 000 BRL
Quina

Quina

108 925 €
Tier Përputhje
X
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
X
:
5
Fituesit:   1 Pagesa për fitues:   5 630 215,04 BRL
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
4
Fituesit:   104 Pagesa për fitues:   6 075,72 BRL
Çmimi #3 III Përputhje
X
X
:
3
Fituesit:   6 669 Pagesa për fitues:   142,47 BRL
Çmimi #4 IV Përputhje
X
X
:
2
Fituesit:   143 448 Pagesa për fitues:   3,64 BRL
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   150 222 Çmimi Total:   7 734 373,07 BRL
Quina

Quina

108 925 €

OK