Oz Lotto Information

ბოლო შედეგები (25 თებ. 2020)

ბოლო შედეგები (25 თებ. 2020)
9
20
31
32
34
39
40
2
27
Oz Lotto

Oz Lotto

3 m €
ქვეყანა განრიგი სათამაშო დიაპაზონი
ქვეყანა Australia განრიგი სამშაბათი 09:30 UTC Lottery Local Time: სამშაბათი 20:30 GMT+11 სათამაშო დიაპაზონი 7/45
ბოლო შედეგები (25 თებ. 2020): ბოლო შედეგები (25 თებ. 2020)
9
20
31
32
34
39
40
2
27
Tier შესატყვისი
X
+
X
პრიზი მოგების შანსი
პრიზი #1I შესატყვისი
X
:
7
პრიზი : 40,00% გაზიარებულია
ჯეკპოტი
მოგების შანსი : 1 45 379 620-დან
პრიზი #2II შესატყვისი
X
+
X
:
6 + 1
პრიზი : 1,70% გაზიარებულია
სავარაუდო: 45 119,7 AUD
მოგების შანსი : 1 3 241 401-დან
პრიზი #3III შესატყვისი
X
:
6
პრიზი : 3,50% გაზიარებულია
სავარაუდო: 4 409,9 AUD
მოგების შანსი : 1 180 078-დან
პრიზი #4IV შესატყვისი
X
+
X
:
5 + 1
პრიზი : 1,80% გაზიარებულია
სავარაუდო: 350,9 AUD
მოგების შანსი : 1 29 602-დან
პრიზი #5V შესატყვისი
X
:
5
პრიზი : 2,10% გაზიარებულია
სავარაუდო: 47,1 AUD
მოგების შანსი : 1 3 430-დან
პრიზი #6VI შესატყვისი
X
:
4
პრიზი : 24,00% გაზიარებულია
სავარაუდო: 23,9 AUD
მოგების შანსი : 1 154-დან
პრიზი #7VII შესატყვისი
X
+
X
:
3 + 1
პრიზი : 26,90% გაზიარებულია
სავარაუდო: 15,2 AUD
მოგების შანსი : 1 87-დან
ნებისმიერი პრიზის მოგების საერთო შანსი: 1 54,59-დან
Oz Lotto

Oz Lotto

3 m €

OK