תוצאות של יורו ג'קפוט

1
2
29
36
48
1
11
קופה משוערת: ‏63,000,000 €
נִדבָּך התאם
X
+
X
מנצחים תשלום לכל זוכה
פרס #1 I התאם
X
X
:
5+ 2
מנצחים:   0 תשלום לכל זוכה:   ‏0.00 €
פרס #2 II התאם
X
X
:
5+ 1
מנצחים:   4 תשלום לכל זוכה:   ‏567,073.40 €
פרס #3 III התאם
X
X
:
5+ 0
מנצחים:   7 תשלום לכל זוכה:   ‏182,744.50 €
פרס #4 IV התאם
X
X
:
4+ 2
מנצחים:   21 תשלום לכל זוכה:   ‏10,047.80 €
פרס #5 V התאם
X
X
:
4+ 1
מנצחים:   572 תשלום לכל זוכה:   ‏461.10 €
פרס #6 VI התאם
X
X
:
3+ 2
מנצחים:   1,350 תשלום לכל זוכה:   ‏214.90 €
פרס #7 VII התאם
X
X
:
4+ 0
מנצחים:   1,532 תשלום לכל זוכה:   ‏137.70 €
פרס #8 VIII התאם
X
X
:
2+ 2
מנצחים:   18,731 תשלום לכל זוכה:   ‏35.90 €
פרס #9 IX התאם
X
X
:
3+ 1
מנצחים:   29,215 תשלום לכל זוכה:   ‏25.70 €
פרס #10 X התאם
X
X
:
3+ 0
מנצחים:   75,534 תשלום לכל זוכה:   ‏18.80 €
פרס #11 XI התאם
X
X
:
1+ 2
מנצחים:   102,705 תשלום לכל זוכה:   ‏17.30 €
פרס #12 XII התאם
X
X
:
2+ 1
מנצחים:   437,100 תשלום לכל זוכה:   ‏12.20 €
סה"כ סכום: סך כל הזוכים:   666,771 :   ‏14,476,053.60 €

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store