תנאים והתניות

תנאי שימוש אלה של LottoPark (להלן תנאי השימוש) חלים על אתר האינטרנט lottopark.com (להלן האתר) שבבעלות, מופעל ומתוחזק על ידי White Lotto B.V. כתובת רשומה, Fransche Bloemweg 4, Willemstad, Curacao. חברה מורשית ומוסדרת על ידי החוק של קורסאו תחת בעל רישיון מאסטר Curacao eGaming עם מספר רישיון 8048/JAZ. White Lto Limited (CY) (reg.number HE 413497) עם משרד רשום הממוקם ב- Voukourestiou, 25 Neptun House, 1st floor, Flat/Office 11, Zakaki, 3045, Limassol, Cyprus, פועלת כסוכן מטעם הישות בעלת הרישיון White Lotto B.V. (להלן החברה).
על ידי הצגה, גלישה או שימוש באתר בכל דרך שהיא אתה כפוף לתנאי השימוש הבאים, כמו גם למדיניות הפרטיות שלנו. אם אינך מסכים לכך, אנו מבקשים ממך להפסיק להשתמש באתר שלנו.
אם יש לך הערות או שאלות בנוגע לתנאי שימוש אלה, אנו מבקשים ממך לפנות אלינו באמצעות אחד מאמצעי הקשר הזמינים (דואר אלקטרוני, טלפון, טופס יצירת קשר).

 1. הגדרות אחרות
  • הגרלה – משחק מספרים שבתוכו מתקיים הגרלה.
  • הגרלה – הגרלה של כמות מוגדרת של מספרים מטווחים מוגדרים של מספרים סטנדרטיים או מספרי תקן ובונוס בתוך הגרלה מסוימת. ההגרלות מתקיימות באופן מחזורי בימים ובשעות שנקבעו בעבר על ידי מפעיל מפעל פיס מסוים.
  • מפעיל – הגוף המארגן את ההגרלה בהגרלה מסוימת.
  • כרטיס – כרטיס אלקטרוני להגרלה שבחרת בהגרלה מסוימת המכיל שורה אחת או יותר.
  • קו – קבוצה בודדת של מספרים שבחרת להגרלת לוטו מסוימת. בהתאם להגרלה, הוא עשוי להכיל סכום שונה ו / או מאגר אחר (בטווח שונה) עבור מספרי תקן ובונוס (אם קיימים).
  • זכיות – תוצאה חיובית עבור כרטיס מסוים, כלומר תוצאה שעבורה התרחש משחק הנדרש לזכייה בין סכום שהוגדר על ידי הגרלת מספרים מסוימת שנבחרה על ידך לבין הוגרלה בהגרלה (עבורו נרכש הכרטיס המסוים) של מספרים ממאגר מספרי הסטנדרט ומספרי בונוס (אם הם קיימים) עבור שורה אחת או יותר הכלולות בכרטיס מסוים. כל הזכיות הנוספות עבור כרטיס מסוים אינן נספרות בזכיות והן רכושה של החברה.
  • הפקדה – כספים שהופקדו בחשבונך וישמשו מאוחר יותר לרכישת כרטיסים.
  • חשבון – חשבון המשתמש שלך, אשר מכיל את הכספים שלך, כרטיסים שנרכשו והנתונים שלך שהוקצו לו.

מגבלות השימוש
האתר מכוון לכל אדם טבעי בגיל אשר יכול להשתמש בו באופן חוקי על פי החוקים הכפופים לו. אנו מבקשים ממך לא להשתמש באתר אם אינך עומד בקריטריונים אלה, מכיוון שהדבר עלול לגרום להשעיית חשבונך ולמחיקת נתוניו לצמיתות בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו ולסעיף 4.7 לתנאי שימוש אלה. בעצם השימוש באתר ובשירותיו הנך מאשר כי אינך עובר על כל חוק המוטל עליך כתוצאה מהשימוש בו, כי הנך בריא בנפשך ולוקח אחריות מלאה על מעשיך. כמו כן, אתה נושא באחריות להבטחת זכאותך להשתתף או לאסוף זכיות מציורים ששיחקת באמצעות האתר. הנך מצהיר כי החברה אינה נוטלת כל אחריות לאימות העובדות הנ"ל ובשל כך, אתה מוותר על כל טענה נגדנו בעילה זו. אתה מצהיר כי אתה מבין ומקבל את העובדה כי אין באפשרותנו לספק לך כל מידע, ייעוץ או ערבויות בנושאים משפטיים.

שירותים

א. האתר מספק שירותים לרכישה, עיבוד ואחסון כרטיסים להגרלות שתבחר והצבת פיקדונות שישמשו מאוחר יותר לרכישת כרטיסים.
ב. הכרטיסים שאתה רוכש מעובדים על ידינו ונשלחים לגורמי צד שלישי על מנת לרכוש אותם פיזית בנקודות רשמיות של הגרלה מסוימת, או מעובדים על ידי שירות חלופי (תלוי בהגרלה מסוימת או בסכום הזכיות העיקריות הנוכחיות שלה, או על פי החלטת החברה) המבטיח לך הטבות השוות לאלה מהכרטיס שנרכש פיזית.
ג. בשל אופי השירות והעובדה שהוא מעובד באופן מיידי, לא ניתן לוותר על רכישת כרטיס. לאור זאת, כל פעולות רכישת הכרטיסים הינן סופיות ואינן כפופות לביטול או החזר כספי.
ד. סכום הזכיות תואם תמיד לזה שסופק באופן רשמי על ידי מפעיל מפעל הפיס (לאחר ניכוי עמלות פוטנציאליות) ומומר למטבע של חשבונך בהתאם לשער החליפין הנוכחי, מבלי לפגוע בסעיפים 3.5, 3.6 ו- 3.7. מיסים, מכסים ותשלומים אחרים עשויים להיות מכוסים מתוך הזכיות הן על ידי המפעיל והן על ידי החברה. למרות האמור לעיל, אתה מחויב לכסות את כל המסים, המכס ותשלומים אחרים הקשורים לגביית הזכיות.
ה. זכיות של עד 2,500 דולר ארה"ב (מחושב לפי שער החליפין הנוכחי) מופקדות באופן אוטומטי לחשבונך. הזכיות מעל 2,500 דולר ארה"ב נבדקות בנפרד ועשויות להיות מופקדות לחשבונך באופן ידני או שהן עשויות לדרוש את הופעתך האישית על מנת לאסוף את הזכיות. תקבל הודעה מאיתנו על כל הנהלים. אתה גם מסכים לנקוט בכל פעולה ולהגיש מסמכים כלשהם או לחתום על הסכם, אם הם נדרשים לאסוף את הזכייה.
ו. הזכיות מסוג כרטיס בחירה מהירה בחינם מוקצות לחשבונך על סמך המידע שנמסר לנו על ידי המפעיל, ולכן הן עשויות להופיע בחשבונך באיחור.
ז. הנך מאשר בזאת כי נתוניך (לרבות נתונים אישיים) עשויים להימסר למפעילה ולישויות צד שלישי אחרות אם הדבר יידרש לאיסוף הזכייה.
ח. החברה אינה מציעה משחקי מספרים משלהם, ההגרלות מאורגנות ומנוהלות על ידי מפעילי צד שלישי. החברה אינה קשורה באופן ישיר למי מהמפעילים. כל התייחסות למפעילים הזמינה באתר משרתת מטרות אינפורמטיביות בלבד ואינה מפרסמת את שירותיה של מפעילה מסוימת, ואין בה משום זיקה למי מהן.
ט. על ידי שימוש בשירותים הזמינים באתר אתה מצהיר כי כל הכספים שבהם אתה משתמש כדי לרכוש כרטיסים או לבצע הפקדה הם בבעלותך ואינם מגיעים מגניבה או אינם מוגבלים או מדווחים לרשויות המתאימות כאבודים.
י. מחיר כרטיס כרוך בתשלום עבור שירותים הזמינים באתר. בעצם השימוש באתר הנך מוותר בזאת על כל זכות לדון, לטעון או לטעון טענות ביחס למחיר הנ"ל ומאשר כי הוא עשוי להיות שונה מהמחיר הרשמי שנקבע על ידי המפעילה.
יא. יש לבצע את כל השלכות רכישת הכרטיסים להגרלה מסוימת לפני תאריך ההגרלה והשעה הנקובה בטבלה 1.1. המועד האחרון לביצוע מימוש רכישת כרטיסים שונה ביחס להגרלה מסוימת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את השעות הכלולות בטבלה 1.1 במקרה שהמפעיל ידחה את מועד ההגרלה שאינו בשליטתנו. מימוש רכישת כרטיסים בין השעות המפורטות בטבלה 1.1 לבין שעת ההגרלה עשוי להתבצע רק עבור ההגרלה הבאה של הגרלה מסוימת, עליה תקבל הודעה מפורשת במהלך תהליך הרכישה. תאריך מימוש רכישת כרטיס נחשב לתאריך קבלת קבלה משער התשלום ששימש לביצוע תשלום עבור הכרטיס או התאריך הרשום של הרכישה שבוצעה עם ההפקדה שלך. במידה ומסרנו את הקבלה או את מימוש הרכישה באמצעות ההפקדה שלך שנרשמה לאחר תאריך ההגרלה והשעה שצוינה בטבלה 1.1, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר באופן אוטומטי את הכרטיס להגרלה הבאה עבורה נרכש הכרטיס.


טבלה1.1. שעות סגירת ההגרלה.
אזור זמןשעות סגירהלוטו
Eurojackpot18:30Europe/Helsinki
EuroMillions17:30Europe/Paris
Mega Millions21:45America/New York
Polish Lotto20:40Europe/Warsaw
Powerball21:00America/New York
SuperEnalotto18:30Europe/Rome
UK Lottery18:30Europe/London

יב. במקרה של טעויות נדירות ולא מכוונות בתוכנת האתר או תקלות אחרות הגורמות לאי רכישת כרטיס בהתאם לרשותך, החברה תפצה רכישה שלא מומשה בצורת כרטיס להגרלה אחרת של אותה הגרלה או אחרת או תחזיר את עלויות רכישת הכרטיס בצורה של כספים נוספים בצורת הפקדה. אחריות החברה מוגבלת רק למספר עלויות רכישת הכרטיס.
יג. בתוך הזמנה אחת, אתה רשאי לרכוש לא יותר מ 20 כרטיסים, בעוד הסכום הכולל של הזמנה לא יעלה על 1000 €. בתוך כרטיס אחד, אתה יכול לרכוש מקסימום של 25 קווים.
יד. ההשתתפות בהגרלה (באמצעות רכישת כרטיס) כפופה לתנאי שימוש אלה, וכן לחקיקת החוק, התנאים והכללים של מפעל הפיס.
טו. במקרה שטעות כלשהי תגרום להענקת זכיות בלתי מוצדקת לך או תגדיל את הזכיות הקיימות שלך, לא תהיה זכאי להן. אתה תודיע לחברה על התרחשות כזו באופן מיידי ותחזיר לחברה את הזכיות שחושבו שלא כדין (על חשבונך) (בהתאם לפקודתן) או שהחברה עשויה, על דעת עצמה, למשוך מחשבונך את הסכום השווה לזכיות אלה.

4. ניהול חשבון

א. על מנת שתוכל להשתמש בשירותים הזמינים על ידי האתר, עליך ליצור חשבון על ידי מעבר בהצלחה של תהליך ההרשמה.
ב. על מנת לעבור בהצלחה את תהליך ההרשמה, יש צורך בחשבון דואר אלקטרוני. על מנת להפעיל את החשבון במלואו, עליך ללחוץ על קישור ההפעלה שאנו שולחים לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת במהלך תהליך ההרשמה. ייתכן שתשתמש בחשבון ללא הפעלה מלאה, אם כי ייתכן שחלק מתכונות האתר לא יהיו זמינות.
ג. ביצירת חשבון הנך מצהיר בזאת כי המידע המפורט שתמסור במהלך תהליכי הרישום והעדכון הינו נכון ונכון, ובמקרה של שינויים כלשהם תעדכן אותו כראוי. כמו כן, אתה מצהיר כי אינך הופך את חשבונך לזמין עבור אנשים וישויות צד שלישי, תחת איום של השעיה או מחיקה של החשבון.
ד. הנך מצהיר כי תשתמש באתר ובשירותיו מתוך כוונות טובות כלפי החברה ומשתמשים אחרים באתר.
ה. ייתכן שיהיה לך חשבון אחד בלבד באתר. אתה גם מצהיר שלא היה לך חשבון פעיל לפני שהוא הושעה או נמחק. במקרה של אי עמידה בדרישות אלה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות או למחוק את כל החשבונות שבבעלותך.
ו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מידע נוסף ומסמכים המאשרים את זהותך בכל עת. החשבון שלך עשוי להיות מושעה עד למילוי הדרישות האמורות.
ז. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות חשבון באופן מיידי או לחסום את הגישה לאתר ללא מתן סיבה.
ח. אנו נודיע לך על השעיית חשבונך בהודעת דואר אלקטרוני שתישלח לכתובת שצוינה בפרופיל החשבון.
ט. אתה זכאי לערער על השעיית חשבונך תוך 14 ימים קלנדריים על ידי מענה להודעת הדוא"ל שלנו המודיעה על השעיית החשבון.
י. החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק חשבון מושעה אם לא תעמוד בדרישות ביטול החסימה ששלחנו לך בתוך 30 ימים קלנדריים מיום ההשעיה או אם לא נקבל את ערעורך.
יא. אנו מגיבים לערעורים תוך 30 יום קלנדריים. במקרה של תשובה שלילית לערעור, ייתכן שהחשבון שלך יימחק לאחר 30 יום קלנדריים מבדיקת הערעור. במקרה של תשובה חיובית לערעור, חסימת חשבונך תבוטל תוך 48 שעות.
יב. במקרה של השעיה לצמיתות (הנמשכת מעל 60 ימים קלנדריים) או מחיקת חשבון, הפיקדון יוחזר בכל אמצעי שהוסכם בינך לבין החברה עד לסכום הכספים שהועברו כדין לחשבון מבלי לפגוע בסעיף 5.2.
יג. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לשלם זכיות שהוקצו לחשבון מושעה או נמחק אם הכרטיסים המכילים זכיות נרכשו בניגוד לחוק הקיים או לתנאי השימוש. הזכיות האמורות ייתפסו על ידי החברה. החלטה על תפיסת זכיות על ידי החברה היא סופית ואין ערעור עליה.
יד. הנך מצהיר כי תשתף פעולה באופן מלא עם החברה ותספק לה את כל המסמכים הדרושים באופן מלא ומתוך כוונות טובות, במיוחד על מנת לאמת את החשבון ולגבות את הזכיות.
טו. אתה מצהיר כי אתה אחראי לחשבונאות ולתשלום מיסים וכל תשלום אחר שנקבע על ידי הממשלה או ישויות מחוקקות אחרות של מדינתך, מקום השהייה או התושבות, שתשלומם הופך להיות הכרחי עקב השימוש שלך באתר (כולל, אך לא רק, דמי הזכייה). עם זאת, אתה מאשר ומקבל כי החברה רשאית לעכב משיכת כספים מהפיקדון ולשלם את כל ההוצאות, התשלומים והמיסים הדרושים על פי דין הנוגעים לחשבונך, וכן לכסות תשלומים ועלויות נוספות הקשורות לרכישת כרטיסים ומשיכת כספי הפקדה.
טז. החברה אינה נושאת באחריות לכל הפסד או פעולה הנובעים מגישה בלתי מורשית לחשבונך באמצעות נתוני הגישה של חשבונך (דוא"ל וסיסמה). כמו כן, הנך מחויב להודיע לחברה על כל חשד לגישה בלתי מורשית לחשבונך.
יז. הנך מצהיר כי לא תבצע פעולות הכחשת עסקה כלשהן או תבטל תשלומים כלשהם שבוצעו על ידך בקשר עם השירותים ותפצה את החברה בגין כל הפסד, עלות או נזק שייגרמו עקב נקיטת פעולות כאמור ובכל מקרה כאמור תשלם את כל ההתחייבויות הנובעות מכך כלפי החברה.
יח. הנך מצהיר כי לא תשתמש בחשבון ולא תעמיד אותו לרשות צדדים שלישיים למטרות בלתי חוקיות המיועדות להונאה, הלבנת הון או כל פעולה מעוררת התנגדות אחרת ולא תעשה ניסיונות, באופן אישי או באמצעות צדדים שלישיים, להפר את האבטחה, לבצע הנדסה לאחור, להשיג את קוד המקור, לשנות או לבצע כל פעילות העלולה לגרום נזק לאתר או לחברה לרבות לתשתית ולעובדים.
יט. במקרה של הפרת ההצהרה הנ"ל, החברה רשאית לחשוף את כל המידע והנתונים הקשורים לחשבון לרשויות המתאימות, להשעות או למחוק את החשבון וכן להחרים את כל הכספים בחשבון, לרבות ההפקדה והזכיות. החברה רשאית להפעיל את שיקול דעתה בנקיטת פעולות אחרות שאינן מפורטות בתנאי שימוש אלה.
כ. אתה מאשר לחברה להעמיד את נתוניך לרשות הציבור ולהודיע לרשויות המתאימות, ספקי שירותי אינטרנט, בנקים, חברות תפעול כרטיסי תשלום, ספקי שירותי תשלומים אלקטרוניים או מוסדות פיננסיים אחרים על כל פעולה חשודה, בלתי חוקית, מטעה או בלתי הולמת שננקטה על ידך או על ידי שימוש בחשבון ותשתף פעולה באופן מלא עם החברה על מנת לחקור ולחשוף פעולות כאמור.
כא. אתה תפצה את החברה ותמסור את כל התביעות כנגד החברה בסך כולל דרישות, זימונים, התחייבויות, נזקים, הפסדים, עלויות והוצאות, לרבות הוצאות משפט, הנובעות מכך שהפרת תנאי שימוש אלה בכל דרך שהיא או כל התחייבות אחרת הנובעת מהשימוש בחשבון.
כב. אתה מסכים בזאת כי White Lto Limited (CY) (reg.number HE 413497) עם משרד רשום הממוקם בכתובת Voukourestiou, 25 Neptun House, 1st floor, Flat/Office 11, Zakaki, 3045, Limassol, Cyprus, אחראית לעיבוד כרטיסי אשראי ותשלומים. לצורך שימוש בשירותים וביצוע כניסה למשחק, תידרש למסור לחברה פרטים בדבר אמצעי תשלום ו/או להעביר כספים לחשבון המשתמש שלך ("זיכויי משחק") בכל אחת מהשיטות המפורטות על ידי החברה. אם תעביר כספים לחשבון המשתמש שלך, כספים אלה יופקדו לחשבון המשתמש שלך עם קבלת הכספים בפועל על ידי החברה. מגבלות מינימום ומקסימום עשויות לחול בגין העברת כספים לחשבון המשתמש שלך וממנו, בהתאם להיסטוריה שלך בחברה, אופן ההפקדה, אימות תעודת הזהות וגורמים אחרים כפי שייקבעו על ידי החברה בלבד. החברה תחייב את חשבון המשתמש שלך ו/או אמצעי התשלום שלך במועד בו תגיש בקשה לביצוע רישום משחק באמצעות האתר.

5. משיכות

א. אתה יכול לשלוח סילוק משיכה דרך החשבון שלך.
ב. ניתן למשוך את כספי הפיקדון שמגיעים מהתשלומים שלך שבוצעו באמצעות אמצעי תשלום נבחר רק באמצעות אותו אמצעי תשלום, מבלי לפגוע בסעיפים 5.4 ו- 5.5.
ג. ניתן למשוך את כספי הפיקדון המגיעים מהזכיות בכל שיטה שתבחר, מבלי לפגוע בסעיפים 5.4 ו- 5.5.
ד. סילוק משיכת כרטיס תשלום יכול להתבצע רק עד לסכום הכספים ששולמו עבור השימוש בכרטיס התשלום המסוים.
ה. החברה תעשה כמיטב יכולתה למשוך את הכספים באמצעות אמצעי התשלום המועדף עליך. במקרה שלא תתאפשר משיכה בשיטה שנבחרה, יימשכו הכספים באמצעות העברה בנקאית או בשיטה אחרת המוסכמת על ידך ועל החברה.
ו. סכום המשיכה המינימלי הוא 10 €.
ז. החברה אינה גובה עמלות עבור משיכת כספים, אם כי ייתכנו עלויות ועמלות המגיעות מישויות צד שלישי. כל התשלומים מסוג זה יכוסו מתוך הכספים שנמשכו.
ח. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב משיכת כספים במקרה של חשד (בהתאם לקול החברה), כי אתה עלול לנקוט או לבצע פעולות המוכרות כהונאה, תוך הפרת הדין הקיים או בדרך אחרת הפרה של האינטרס של החברה או גרימת ספקות כלשהם. במקרים כאמור, החברה רשאית לנקוט, לעסוק או לתמוך בכל חקירה בנושא (לרבות, אך לא רק, הנגשת כל המידע, לרבות נתונים אישיים, לכל גורם צד שלישי שהחברה תראה כדורש מידע זה), תוך הסכמתך לשתף פעולה ולתמוך בכל הפעולות שננקטו על ידי החברה בעניין זה.

6. קניין רוחני

א. האתר, תכניו ומאפייניו הינם רכושה של החברה ומוגנים באופן מלא על ידי חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים נאותים וחוקי קניין רוחני אחרים.
ב. כל זכויות היוצרים הקשורות באתר ובכל תכניו ושירותיו הינם רכושה הבלעדי של החברה (מבלי לפגוע בסעיפים 6.6).
ג. אין לעשות שימוש בזכויות הנזכרות בסעיפים 6.2 ללא אישור החברה בכתב.
ד. לוטופארק הינו סימן מסחר בבעלות החברה וכל שימוש בו ללא רשות החברה אסור ומהווה הפרה של זכויות החברה.
ה. כל התכנים הזמינים באתר מיועדים לשימוש אישי בלבד. כל שימוש אחר בו אסור ואתה לוקח אחריות מלאה על כל נזק, עלות והוצאה העלולים לנבוע מהשימוש בו באופן שאינו מותר בתנאי שימוש אלה.
ו. כל הלוגואים ואמצעי התשלום של מפעל הפיס הם רכושם של גופים נאותים המנהלים אותם. האתר והחברה אינם קשורים בשום צורה לגופים אלה.

7. הגבלת אחריות

א. איננו נוטלים על עצמנו כל אחריות בגין הפרת החוק, הזנחה, פיקוח, אובדן, אובדן נתונים או נזק מכל סוג שהוא הנובעים במישרין או בעקיפין משימוש שלך באתר, בשירותיו או מהפרת תנאי שימוש אלה. החברה תעשה כמיטב יכולתה למנוע את תפקודו הלקוי של האתר, אם כי, במקרה של תקלות כלשהן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או להשעות את גישתך לשירותים שאינם פועלים כראוי.
ב. אנו לא לוקחים אחריות על טעויות, הזנחה, הפרעות, מחיקה, פגם או עיכוב שידור, תקלות בקווי תקשורת, גניבה, נזק, גישה בלתי מורשית, שינוי נתונים או מידע או כל נזק עקיף או ישיר שנגרם על ידי האמור לעיל. אנו לא לוקחים אחריות על בעיות טכניות כלשהן של ספקי שירותי תקשורת, תקלות במערכות, מחשבים, שרתים או ספקים, תקלות בציוד מחשבים, תוכנות או עומס יתר על תעבורת האינטרנט ביחס לאתר אינטרנט כלשהו.
ג. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל, לחסום, לשנות או להשעות שירותים אם מכל סיבה שהיא שאינה בשליטת החברה לא ניתן לספק את השירותים בהתאם לתוכנית.
ד. איננו מתחייבים לנכונות המידע, לתפקוד תקין של התוכנה והשירותים הכלולים או המוצעים באתר, משתמע או מפורש. איננו לוקחים אחריות לכל נזק, נזק או אובדן שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על מידע או כל גוף או תוכן אחר שפורסם באתר.
ה. איננו לוקחים אחריות על כל נזק או אובדן שנגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על התוכן של כל אתר צד שלישי שיש לו היפר-קישורים באתר האינטרנט שלנו. כל היפר-קישורים, שירותים, כספים ומידע השייכים לצדדים שלישיים שאנו מספקים או מעמידים לרשות האתר אינם בשליטתנו בשום צורה. ככאלה, איננו מתחייבים ביחס לשירותים, כספים ומידע השייכים לצדדים שלישיים כאמור ואיננו אחראים בשום אופן לשימוש או הסתמכות על שירותים, תכנים ומידע אלה.
ו. אתה מצהיר כי אתה פוטר אותנו מאחריות לכל דרישה, חיובים, נזקים, הפסדים, עלויות והוצאות הנובעים מהפרת תנאי שימוש אלה.
ז. איננו נוטלים על עצמנו כל אחריות לנזקים, כשלים או עיכובים בביצוע ההתחייבויות הנובעות מתנאי שימוש אלה, ובפרט בגין כל פעולה או מחדל בלתי מכוונים מצדנו שהביאו לקבלת סכום נמוך מהזכיות, אי קבלת זכיות או כל אירוע שגרם למפעילה לבטל את זכותך לקבל את הזכיות מכל סיבה שהיא. הנך מוותר בזאת על כל טענה ומחלוקת בעניין זה. אנו גם עושים את מירב המאמצים כדי לוודא שביצוע, עיבוד ואיסוף הזכיות יעברו ללא בעיות.
ח. החברה אינה מתחייבת לתפקוד רציף ותקין של האתר ושירותיו בכל דרך שהיא.
ט. אנו עושים כמיטב יכולתנו לוודא כי המידע באתר עדכני ונקי משגיאות, אם כי הוא עשוי להכיל שגיאות שאיננו לוקחים עליהן אחריות. אם שמת לב לשגיאה, אנו מבקשים ממך להודיע לנו ואנו נתקן אותה בהקדם האפשרי.
י. תוצאות הגרירה, כפי שיימסרו על ידי המפעילה, יפורסמו באתר האינטרנט לאחר שיימסרו על ידי המפעילה. למען הסר ספק, אנו מודיעים כי רק התוצאות הסופיות של הגרלה, בהתאם לאלה שסופקו על ידי המפעיל, יהוו בסיס לזכיות הקשורות לכרטיס. במידה והתוצאות המתפרסמות באתר שונות מאלה המתפרסמות על ידי המפעילה, אלו שיסופקו על ידי המפעילה יהיו מחייבות.

8. שונות

א. החברה רשאית למסור או לשנות בכל דרך אחרת את הבעלות באתר (כולו או חלקו) לכל גורם צד שלישי ללא הודעה מוקדמת. בנוסף, האתר ושירותיו עשויים להיות מופעלים על ידי גורמי צד שלישי. הזכויות הנובעות מתנאי שימוש אלה אינן ניתנות להפקעה.
ב. כל טענה או התנגדות בקשר לאתר או לשירותיו יש למסור לחברה בכתב באמצעות אמצעי יצירת הקשר הזמינים (דואר אלקטרוני, טופס יצירת קשר) תוך מסירת פרטים רבים ככל האפשר תוך 14 ימים קלנדריים מקרות האירוע המהווה בסיס לטענות או התנגדויות. אנו מגיבים לכל טענות או התנגדויות תוך 30 יום קלנדריים.
ג. הנך מסכים לקבל מידע מהחברה באופן אלקטרוני או באמצעות רשת סלולרית. באפשרותך להפסיק לקבל הודעות הקשורות לשיווק בכל רגע באמצעות קישור הביטול הכלול בכל הודעת דואר אלקטרוני שאנו שולחים או על ידי יצירת קשר עמנו באמצעות אמצעי הקשר הזמינים: דואר אלקטרוני, טלפון, טופס יצירת קשר.
ד. תנאי שימוש אלה יחד עם מדיניות הפרטיות מהווים את ההסכם המלא בין החברה לבינך.
ה. תנאי שימוש אלה יחד עם מדיניות הפרטיות כפופים לחוק תנאי שימוש אלה יחד עם מדיניות הפרטיות כפופים לחוק של קורסאו. אתה מסכים בזאת להיות כפוף באופן בלתי חוזר לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של קורסאו על מנת לפתור כל מחלוקת הקשורה או עשויה לנבוע משימוש באתר ובשירותיו.
ו. תנאי שימוש אלה, כמו גם מדיניות הפרטיות, נכתבו במקור באנגלית. במקרה של אי התאמות או אי התאמות בין המשמעות של תרגום זה לבין הגרסה האנגלית המקורית, הגרסה בשפה האנגלית ישימה באופן בלעדי.
ז. החלקים האינטגרליים של תנאי שימוש אלה הם מדיניות הכר את הלקוח שלך והמדיניות למניעת הלבנת הון בצורת נספחים לתנאי שימוש אלה.
ח. החברה אינה משרתת לקוחות מהמדינות הבאות: פולין, קורסאו, הולנד, ארצות הברית, אוסטרליה. אסור לרכוש כרטיסים ממדינות אלה.

9. שינויים

במקרה של שינויים משמעותיים בתנאי שימוש אלה נודיע לך על כך באופן אלקטרוני באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שלך, אם כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי שימוש אלה באופן דיסקרטי לחלוטין, ללא הודעה מוקדמת. באחריותך הבלעדית לוודא אם בוצעו שינויים בתנאי שימוש אלה או במדיניות הפרטיות. כל שימוש באתר לאחר ביצוע שינויים בתנאי השימוש או במדיניות הפרטיות ייחשב כקבלתם.

10. יצירת קשר

אם יש לך שאלות או ספקות, פנה אלינו באמצעי הקשר הזמינים (דואר אלקטרוני, טופס יצירת קשר, טלפון).

=======================

דע את מדיניות הלקוחות שלך

נספח 1 לתנאי השימוש של לוטופארק
מדיניות הכר את הלקוח שלך גדלה בחשיבותה ברחבי העולם, במיוחד עבור בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים. מטרתו למנוע גניבות, הונאות פיננסיות, הלבנת הון ומימון פעולות טרור. לחברה מדיניות אפס סובלנות להונאה והיא משתמשת בכל השיטות הזמינות כדי למנוע אותה. כל פעילות חשודה תתועד על ידינו וכל החשבונות הקשורים אליה ייסגרו באופן מיידי. כל הכספים בחשבונות אלה מחולטים.
מניעת
החברה שמה לה למטרה לוודא שהנתונים הרגישים שהיא מקבלת, כגון נתוני חשבונות ועסקאות שאתה מבצע, עקביים ונכונים, תוך שימוש בשיטות אבטחה וזיהוי הונאות. הגנה על העסקאות האלקטרוניות שלך דורשת ממך לספק מידע מסוים.
לאחר התשלום הראשון באמצעות כרטיס תשלום מסוים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש ממך לספק את המסמכים הבאים:
• עותק (סריקה) של דף דרכון תקף עם תמונה וחתימה;
• עותק (סריקה) של כרטיס התשלום ששימש לביצוע הפקדה (החלק הקדמי עם רק 4 הספרות האחרונות גלויות, החלק האחורי עם קוד CVV מוסתר);
• עותק של חשבון שירות עם נתונים אישיים וכתובת מגורים;
• רשימה חתומה של עסקאות שבוצעו.
תקבל הודעה על הצורך לספק מסמכים באופן אלקטרוני. אנו מבקשים ממך למסור את המסמכים הנ"ל בהקדם האפשרי, אשר יסייעו לך להימנע מעיכובים בביצוע העסקאות שלך. אי מסירת המסמכים הנדרשים בתוך 7 ימים קלנדריים מיום קבלת המידע עלולה לגרום להשעיה או מחיקה של החשבון בהתאם לתנאי השימוש של לוטופארק.
יש לצרף מסמכים בפורמט JPG להודעת השולח. לא יתקבל פורמט אחר.
החברה משתמשת בתקני אבטחה איכותיים ביותר ורואה בכל המסמכים סודיים. כל הקבצים שאנו מקבלים מוגנים באופן מלא עם שימוש ברמת הצפנה מאובטחת בכל שלב של אימות.

======================

המדיניות למניעת הלבנת הון

נספח 2 לתנאי השימוש של LottoPark
החברה אינה סובלת הלבנת הון ותומכת במאבק בתופעה. לשם כך, אנו פועלים בהתאם להנחיות של קבוצת ההיגוי המשותפת להלבנת הון (בריטניה). הקבוצה האמורה חברה בכוח המשימה לפעולה פיננסית (FATS), גוף בינלאומי שמטרתו להילחם בהלבנת הון ובמימון טרור. החברה מנהלת מדיניות הרתעה מפני הלבנת הון. מטרותיה הן:
• לוודא שללקוח יש תעודת זהות חוקית;
• ניהול מרשם של פרטים מזהים;
• קביעה אם לקוחות אינם טרוריסטים ידועים או אינם חשודים בקשרי טרור על ידי בדיקת נתונים אישיים ברשימות מתאימות;
• מעקב צמוד אחר עסקאות הלקוחות;
• אי קבלת תשלומים במזומן, הזמנות דואר, עסקאות שבוצעו באמצעות ישויות צד שלישי, המרת מטבע או העברות ווסטרן יוניון.
מניעה בינלאומית של הלבנת הון מחייבת מוסדות פיננסיים להיות מודעים לניסיונות פוטנציאליים של פעולות כאלה ושימוש לרעה שעלולים להתרחש בחשבונות הלקוחות ולהציג תוכניות תאימות שמטרתן להרתיע, לחשוף ולדווח על פעילות חשודה.
ההנחיות הנ"ל יושמו על מנת להגן על האתר ועל לקוחותיו.