Betingelser for brug

Disse LottoPark betingelser for brug (herefter refereret til som betingelser for brug) gælder for lottopark.com hjemmesiden (herefter refereret til som Hjemmeside) bestyret og vedligeholdt af White Lotto B.V. registreret adresse, Fransche Bloemweg 4, Willemstad, Curacao. Et selskab, der er licenseret og reguleret af Curacaos lovgivning under Master License Holder Curacao eGaming med licensnummer 8048/JAZ. White Lto Limited (CY) (reg.nummer HE 413497) med registreret kontor beliggende i Voukourestiou, 25 Neptun House, 1. sal, lejlighed/kontor 11, Zakaki, 3045, Limassol, Cypern, fungerer som agent på vegne af tilladelsesindehavende enhed White Lotto B.V. (herefter refereret til som Firmaet).

Ved visning, browsing eller brug af Hjemmesiden på nogen måde er du underlagt følgende brugsbetingelser, samt vores privatlivspolitik. Hvis du ikke accepterer dette, beder vi dig om at stoppe med at bruge vores Hjemmeside.

Hvis du her bemærkninger eller spørgsmål til disse betingelser for brug, beder vi dig kontakte os gennem de anbefalede kontaktkanaler (e-mail, telefon, kontaktformular).

1. Andre definitioner

 • Lotteri – et talspil hvor en lodtrækning finder sted.
 • Lodtrækning– En lodtrækning af en bestemt mængde tal, fra bestemte intervaller af standardnumre eller standard- og bonusnumre, inden for et bestemt lotteri. Lodtrækninger finder sted cyklisk på dage og timer, der tidligere er etableret af operatøren af et bestemt lotteri.
 • Operatør – Enheden der organiserer lodtrækningen i et bestemt lotteri.
 • Lod – Et elektronisk lod, til en lodtrækning du vælger, i et bestemt lotteri, der indeholder en eller flere linjer.
 • Linje – Et enkelt sæt tal, som du har valgt, til et bestemt lotteri. Afhængigt af lotteriet kan det indeholde en anden mængde og/eller anden pulje (med en anden rækkevidde) for standard- og bonusnumre (hvis de findes).
 • Gevinst – et positivt resultat for et bestemt lod, hvilket betyder et resultat, hvor en match nødvendig for at vinde fandt sted, mellem et tal defineret af et bestemt lotteri af tal valgt af dig, og trukket i en lodtrækning (det specifikke lod blev købt til) af tal fra puljen af standard- og bonusnumre (hvis de eksisterer), for en eller flere linjer inkluderet i en bestemt billet. Alle ekstra gevinster for et bestemt lod tæller ikke i gevinsterne og er selskabets ejendom.
 • Indskud – Penge deponeret på din konto, til senere brug for at købe lod.
 • Konto – Din brugerkonto, som har dine midler, købte lodder og dine data.

2. Begrænsninger for brug

Webstedet er rettet mod enhver person i alderen, der lovligt kan bruge den i henhold til de love, de er underlagt. Vi beder dig om ikke at bruge hjemmesiden, hvis du ikke opfylder disse kriterier, da det kan medføre, at din konto bliver suspenderet, og dens data slettes permanent i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og afsnit 4.7 i disse brugsbetingelser. Ved at bruge hjemmesiden og dens tjenester, bekræfter du at du ikke bryder en lov, som du er udsat for som følge af at bruge den, er mentalt sund og tager det fulde ansvar for dine handlinger. Du tager også ansvar for at sikre dig, om du kan deltage eller indsamle gevinster fra lodtrækninger, som du deltager i via hjemmesiden. Du erklærer, at selskabet ikke påtager sig noget ansvar for at verificere ovenstående fakta og på den baggrund, at du opgiver at gøre krav mod os på den baggrund. Du erklærer at du forstår og accepterer det faktum, at vi ikke er i stand til at give dig oplysninger, råd eller garantier i juridiske spørgsmål.

3. Tjenester

 1. Webstedet tilbyder tjenester til køb, behandling og opbevaring af lodder til lodtrækningerne du vælger, og at placere indskud, der senere bruges til at købe lodder.
 2. De lodder, du køber, behandles af os og sendes til tredjeparter for fysisk at købe dem i et bestemt lotteri, eller behandles af en alternativ service (afhængigt af et bestemt lotteri eller mængden af den aktuelle hovedgevinster eller i henhold til selskabets beslutning), der sikrer dig fordele svarende til dem fra loddet, der købes fysisk.
 3. På grund af tjenesteydelsens art og det faktum, at det straks behandles, er det ikke muligt at returnere et køb af lodder. Derfor er alle lod køb endelige, og ikke tilgængelige for retur eller tilbagekaldelse.
 4. Beløbet af gevinsterne er altid i overensstemmelse med det, der officielt blev leveret af lotterioperatøren (efter fradrag af potentielle gebyrer) og konverteret til din kontos valuta i overensstemmelse med den nuværende valutakurs, med forbehold for afsnit 3.5, 3.6 og 3.7. Skatter, told og andre betalinger kan dækkes med gevinsterne af både operatøren og selskabet. Med undtagelse af ovenstående, er du forpligtet til at dække alle beskatninger, told og andre betalinger relateret til indsamlingen af gevinsterne.
 5. Gevinster op til 2500 USD (beregnet med den aktuelle valutakurs) indbetales automatisk til din konto. Gevinster over 2500 USD betragtes individuelt og kan deponeres på din konto manuelt, eller de kan kræve dit personlige fremmøde for at indsamle gevinsterne. Du vil blive oplyst af os, om alle forholdene. Du accepterer også at tage handlinger og arkivere dokumenter eller underskrive en aftale, hvis de kræves for at indsamle gevinsterne.
 6. Gevinsterne fra den gratis Quick-Pick-lod-type tildeles din konto baseret på de oplysninger, som operatøren har leveret til os, og derfor kan de blive vist på din konto med forsinkelse.
 7. Du anerkender herved, at dine data (herunder personlige data) kan leveres til operatør og andre tredjeparts enheder, hvis det er nødvendigt for at indsamle gevinsterne.
 8. Selskabet tilbyder ikke deres egne talspil, lotterierne er organiseret og forvaltet af tredjepartsoperatører. Selskabet er ikke direkte tilknyttet nogen af operatørerne. Eventuelle henvisninger til operatørerne, der er tilgængelige på hjemmesiden, tjener kun til oplysningsformål og annoncerer ikke en bestemt operatørs tjenester, og de udgør ikke tilknytning til nogen af dem.
 9. Ved at bruge de tjenester, der er tilgængelige på hjemmesiden, erklærer du, at alle de midler, du bruger til at købe lodder eller foretage et indskud, ejes af dig og ikke kommer fra tyveri eller ikke er begrænsede eller rapporteret til de korrekte myndigheder som tabte.
 10. Prisen for et lod inkluderer et gebyr for tjenesterne på hjemmesiden. Ved at bruge hjemmesiden opgiver du enhver ret til at diskutere, argumentere eller gøre krav i forhold til ovennævnte pris og erkender, at den kan afvige fra den officielle pris fastsat af operatøren.
 11. Alle køb af lodder for en bestemt lodtrækning skal placeres før datoen for lodtrækningen og den time, der er angivet i tabel 1.1. Fristen for køb af lodder varierer efter det enkelte lotteri. Vi forbeholder os retten til at ændre de timer, der er inkluderet i tabel 1.1, hvis operatøren udskyder lodtrækningsdatoen, uden for vores kontrol. Et lodkøb mellem timen angivet i tabel 1.1 og lodtrækningstiden kan kun finde sted til næste lodtrækning for et bestemt lotteri, hvilket du vil blive udtrykkeligt oplyst om under købsprocessen. Datoen for et lodkøb anses for at være datoen for modtagelse af en kvittering fra betalingsporten, du brugte til at betale for loddet. I tilfælde af at vi leveres kvitteringen efter lodtrækningsdatoen og timen angivet i Tabel 1.1, forbeholder vi os retten til automatisk at flytte loddet til næste lotteri, som loddet er købt til.
  Tabel 1.1. Lotteri lukketider.
  Lotteri Lukketider Tidszone
  Eurojackpot 18:30 Europa/Helsinki
  EuroMillions 19:00 Europa/Paris
  Mega Millions 21:45 Amerika/New York
  Polish Lotto 20:40 Europa/Warszawa
  Powerball 21:00 Amerika/New York
  SuperEnalotto 18:30 Europa/Rom
  UK Lottery 18:30 Europa/London
 12. I tilfælde af sjældne og utilsigtede fejl i hjemmesidens software eller andre funktionsfejl, der resulterer i, at et lod ikke købes i henhold til din ordre, kompenserer selskabet et uopfyldt køb i form af et lod til anden lodtrækning af samme eller et andet lotteri eller returnerer omkostningerne ved lodkøbet i form af ekstra midler i form af depositum. Selskabets ansvar er kun begrænset til beløbet af dine omkostninger ved køb af loddet.
 13. I en enkelt ordre må du ikke købe mere end 20 lodder, hvormod beløbet på en ordre ikke må overstige 1000. I et enkelt lod, må du købe maksimalt 25 linjer.
 14. Deltagelse i lodtrækninger (ved at købe et lod) er underlagt disse vilkår for brug, samt lovgivningen, vilkår og regler som operatørens organisation af lotteriet er underlagt.
 15. I tilfælde af at eventuelle fejl resulterer i uberettiget tildeling af gevinster til dig eller øger dine eksisterende gevinster, har du ikke ret til dem. Du vil straks underrette selskabet om en sådan begivenhed og returnere de fejlagtigt beregnede (på din konto) gevinster til selskabet (ifølge deres kommando) eller selskabet kan selv trække beløbet svarende til disse gevinster fra din konto.

4. Administration af konto

 1. For at kunne bruge de tjenester, der stilles til rådighed af hjemmesiden, skal du oprette en konto ved at gennemføre registreringsprocessen.
 2. For at kunne afslutte registreringsprocessen er det nødvendigt at have en e-mail-konto. For at aktivere kontoen fuldt ud, skal du klikke på aktiveringslinket vi sender til den e-mail-adresse, du har angivet under registreringsprocessen. Du kan muligvis bruge kontoen uden fuld aktivering, selv om nogle af webstedets funktioner ikke er tilgængelige.
 3. Ved at oprette en konto erklærer du hermed, at de detaljerede oplysninger, du giver under registrerings- og opdateringsprocesserne, er sande og korrekte, og i tilfælde af ændringer vil du opdatere dem korrekt. Du erklærer også, at du ikke gør og ikke vil gøre din konto tilgængelig for tredjepartsindivider og -enheder under trussel om suspension eller sletning af kontoen.
 4. Du erklærer at du vil bruge hjemmesiden og dens tjenester med gode hensigter over for selskabet og andre brugere af hjemmesiden.
 5. Du må kun have en konto på hjemmesiden. Du erklærer også, at du ikke har haft en aktiv konto, der blev suspenderet eller slettet. I tilfælde af at du ikke opfylder disse krav, forbeholder selskabet sig retten til at suspendere eller slette alle de konti, som du ejer.
 6. Selskabet forbeholder sig retten til at kræve yderligere oplysninger og dokumenter, der bekræfter din identitet til enhver tid. Din konto kan blive suspenderet, indtil kravene er opfyldt.
 7. Selskabet forbeholder sig retten til straks at suspendere en konto eller blokere adgangen til hjemmesiden, uden at give en grund.
 8. Vi meddeler dig at din konto suspenderes, i en e-mail der sendes til den adresse der er angivet i kontoprofilen.
 9. Du har ret til at klage over suspensionen af din konto, inden for 14 kalenderdage, ved at besvare vores e-mail der meddeler konto suspensionen.
 10. Selskabet forbeholder sig retten til at slette en suspenderet konto, hvis du ikke overholder kravene for ophævelsen af blokeringen, vi har sendt dig, inden for 30 kalenderdage fra suspensionen, eller hvis vi ikke modtager din klage.
 11. Vi besvarer klager inden for 30 dage. I tilfælde af et negativt svar på klagen kan din konto blive slettet efter 30 kalenderdage. I tilfælde af et positivt svar på klagen bliver din konto åbnet inden for 48 timer.
 12. I tilfælde af en permanent suspension (længere end 60 kalenderdage) eller sletning af en konto, vil depositumet blive returneret gennem midlet aftalt mellem dig og selskabet op til det beløb af de midler, der overføres lovligt til kontoen uden at skade punkt 5.2.
 13. Selskabet forbeholder sig retten til ikke at udbetale gevinster tildelt til en suspenderet eller slettet konto, hvis de lodder, der indeholder gevinster, er købt i modstrid med gældende lovgivning eller disse brugsbetingelser. De nævnte gevinster vil blive beslaglagt af selskabet. En beslutning om beslaglæggelse af gevinster fra selskabet er endelig og der kan ikke klages over det.
 14. Du erklærer at du vil samarbejde fuldt ud med selskabet og give den den nødvendige dokumentation fuldstændigt og i gode hensigter, især for at verificere kontoen og indsamle gevinsterne.
 15. Du erklærer, at du er ansvarlig for regning og betaling af skatter og alle andre betalinger, der er fastsat af regeringen eller andre lovgivningsenheder i dit land, opholdssted eller bopæl, hvis betaling bliver nødvendig på grund af at du bruger hjemmesiden (inklusive, men Ikke begrænset til, gevinstgebyrer). Du anerkender og accepterer, at selskabet kan tilbageholde pengeudtag fra depositumet og betale alle de nødvendige udgifter, betalinger og skatter, der kræves i henhold til loven, der vedrører din konto, samt dækning af ekstra betalinger og omkostninger i forbindelse med køb af lodder og depositum tilbagekaldelse.
 16. Selskabet påtager sig intet ansvar for tab eller handlinger som følge af uautoriseret adgang til din konto ved hjælp af din kontoens adgangsdata (e-mail og adgangskode). Du er også forpligtet til at underrette selskabet om enhver mistanke om uautoriseret adgang til din konto.
 17. Du erklærer, at du ikke vil foretage nogen tilbageførselsoperationer, eller annullere betalinger foretaget af dig i forhold til ydelserne og vil kompensere selskabet for eventuelle tab, omkostninger eller skader, der er forårsaget af at tage sådanne handlinger, og i et sådant tilfælde vil betale alle de resulterende forpligtelser overfor selskabet.
 18. Du erklærer, at du ikke vil bruge kontoen eller gøre den tilgængelig for tredjemand i ulovlige øjemed beregnet til svig, hvidvaskning af penge eller andre indsigelsesfulde handlinger og vil ikke forsøge personligt eller gennem tredjemand at krænke sikkerheden, misbruge kildekoden, ændre eller udføre aktiviteter, der kan forårsage skade på hjemmesiden eller virksomheden, herunder infrastrukturen og medarbejderne.
 19. I tilfælde af overtrædelse af ovennævnte erklæring er selskabet bemyndiget til at afsløre alle oplysninger og data relateret til kontoen til de rette myndigheder, suspendere eller slette kontoen samt konfiskere alle midler på kontoen, herunder depositum og gevinsterne, mens det ikke udelukker selskabet at tage andre handlinger, der ikke er angivet i disse brugsbetingelser.
 20. Du giver tilladelse til, at selskabet stiller dine data til rådighed og underretter de kompetente myndigheder, internetudbydere, banker, betalingskortoperatører, elektroniske betalingstjenesteudbydere eller andre finansielle institutioner om mistænkelige, ulovlige, bedrageriske eller uhensigtsmæssige handlinger truffet af dig eller ved brug af kontoen, og at du vil samarbejde fuldt ud med selskabet, for at undersøge og afsløre sådanne handlinger.
 21. Du kompenserer selskabet og opgiver alle krav, indkaldelser, forpligtelser, skader, tab, omkostninger og udgifter, herunder juridiske gebyrer, som følge af at du overtræder disse vilkår for brug på nogen måde eller andre forpligtelser, som følge af brug af kontoen.
 22. Du accepterer hermed, at White Lto Limited (CY) (reg.nummer HE 413497) med et registreret kontor beliggende på Voukourestiou, 25 Neptun House, 1. sal, lejlighed/kontor 11, Zakaki, 3045, Limassol, Cypern, er ansvarlig for kreditkort og betalingsbehandling. For at bruge Tjenesterne og for at placere en Spilindgang skal du give Virksomheden oplysninger om betalingsmidler og/eller overføre penge til din Brugerkonto (“Spillekreditter”) ved hjælp af en af de metoder, der er specificeret af Virksomheden. Hvis du overfører penge til din brugerkonto, vil sådanne penge blive indsat på din brugerkonto ved faktisk modtagelse af penge fra virksomheden. Minimums- og maksimumsgrænser kan anvendes i forbindelse med overførsel af midler til og fra din brugerkonto, afhængigt af din historik hos virksomheden, indbetalingsmetoden, ID-bekræftelse og andre faktorer, som udelukkende er bestemt af virksomheden. Virksomheden vil debitere din brugerkonto og/eller dit betalingsmiddel på det tidspunkt, hvor du anmoder om at placere et spilindlæg via hjemmesiden.

5. Udbetalinger

 1. Du kan sende en udbetalingskommando via din konto.
 2. Depositumsmidlerne, der kommer fra dine betalinger, via en valgt betalingsmetode, kan kun trækkes tilbage via samme betalingsmetode, med forbehold for afsnit 5.4 og 5.5.
 3. Indbetalte beløb, der kommer fra gevinsterne, kan trækkes tilbage med en hvilken som helst metode, du vælger, med forbehold af afsnit 5.4 og 5.5.
 4. Udbetaling til et betalingskort, kan kun udføres op til det beløb, der er indbetalt med det aktuelle betalingskort.
 5. Selskabet vil gøre deres bedste for at trække midlerne tilbage via din foretrukne betalingsmetode. I tilfælde af at en udbetaling ved hjælp af en valgt metode ikke er mulig, vil midlerne blive trukket tilbage via en bankoverførsel eller anden metode, der er aftalt mellem dig og selskabet.
 6. Det minimale udbetalingsbeløb er 10.
 7. Virksomheden opkræver ingen gebyrer for tilbagebetaling af midler, selvom der kan være omkostninger og gebyrer fra tredjeparts enheder. Alle betalinger af denne art vil blive dækket ud af de udbetalte midler.
 8. Selskabet forbeholder sig retten til at tilbageholde midler i tilfælde af mistanke (ifølge selskabet), om at du tager eller udfører handlinger, der er anerkendt som bedrageri, overtræder gældende lovgivning eller på anden måde overtræder selskabets interesse eller forårsager tvivl. I sådanne tilfælde kan selskabet tage, inddrage eller støtte enhver undersøgelse i sagen (herunder, men ikke begrænset til, ved at gøre alle oplysninger, herunder personoplysninger, tilgængelige for tredjepartsorganer, som selskabet anser for at behøve disse oplysninger), mens du er indforstået med at samarbejde og støtte alle de aktioner, som selskabet har taget i denne sag.

6. Intellektuel ejendom

 1. Webstedet, dets indhold og funktioner er selskabets ejendom og er fuldt beskyttet af egnede internationale ophavsretlige love og andre love om intellektuel ejendomsret.
 2. Alle ophavsrettigheder relateret til hjemmesiden og dets indhold og tjenester er selskabets ejendom (uden forbehold for afsnit 6.6).
 3. Det er forbudt at anvende de rettigheder, der er nævnt i afsnit 6.2 uden selskabets skriftlige tilladelse.
 4. LottoPark er et varemærke ejet af selskabet, og enhver brug af det uden selskabets tilladelse er forbudt og udgør en overtrædelse af selskabets rettigheder.
 5. Alt indhold tilgængeligt på hjemmesiden er kun beregnet til personlig brug. Enhver anden brug af det er forbudt, og du tager fuldt ansvar for eventuelle skader, omkostninger og udgifter, der måtte opstå som følge af brugen af det på en måde, der ikke er tilladt i disse vilkår for brug.
 6. Alle lotteri-logoer og betalingsmetoder tilhører egnede enheder, der administrerer dem. Webstedet og selskabet er på ingen måde tilknyttet disse enheder.

7. Ansvarsbegrænsning

 1. Vi påtager os intet ansvar for at krænke loven, forsømmelse, tilsyn, tab, tab af data eller skader af nogen art, der direkte eller indirekte medføres, af at du bruger hjemmesiden, dets tjenester eller overtræder disse vilkår for brug. Selskabet vil gøre deres yderste for at forhindre fejlfunktion af hjemmesiden, men i tilfælde af fejlfunktioner forbeholder selskabet sig ret til at annullere eller suspendere din adgang til de tjenester, der ikke fungerer korrekt.
 2. Vi påtager os intet ansvar for fejl, forsømmelser, afbrydelser, sletninger, fejl eller transmissionsforsinkelser, fejl i kommunikationslinjer, tyveri, skade, uautoriseret adgang, dataændringer eller oplysninger eller indirekte eller direkte skade forårsaget af ovenstående. Vi påtager os intet ansvar for tekniske problemer i forbindelse med kommunikationstjenesteudbydere, funktionsfejl i systemer, computere, servere eller udbydere, funktionsfejl i computerudstyr, software eller for overbelastning af internet trafik i forhold til enhver hjemmeside.
 3. Vi forbeholder os retten til at annullere, blokere, ændre eller suspendere tjenester, hvis tjenesteydelsen af en eller anden grund uden for selskabets kontrol ikke kan leveres i henhold til planen.
 4. Vi garanterer ikke rigtigheden af oplysninger, korrekt funktion af den software og tjenester, der er indeholdt eller udbydes på hjemmesiden, implicit eller eksplicit. Vi påtager os intet ansvar for skade, tab eller tab som følge af at være afhængig af oplysninger eller andre offentliggjorte organer eller indhold, der er tilgængelige på hjemmesiden.
 5. Vi påtager os intet ansvar for skader eller tab som følge af brugen af eller afhængig af indholdet på enhver hjemmeside, som hjemmesiden indeholder hyperlinks til. Eventuelle hyperlinks, tjenester, midler og oplysninger, som vi leverer eller stiller til rådighed på hjemmesiden, kontrolleres ikke af os på nogen måde. I overensstemmelse hermed stiller vi ingen garanti for sådanne tjenester, midler og oplysninger tilhørende tredjeparter, og vi er på ingen måde ansvarlig for at bruge eller stole på sådanne tjenester, indhold og information.
 6. Du erklærer, at du fritager os fra ansvar for alle krav, gebyrer, skader, tab, omkostninger og udgifter som følge af at du overtræder disse vilkår for brug.
 7. Vi påtager os intet ansvar for skader, fejl eller forsinkelser i opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af disse brugsbetingelser, især for uafbrudte handlinger eller tilsyn fra vores side, der resulterede i at modtage et beløb, der er lavere end gevinsterne, ikke modtager gevinster eller hændelser der får operatøren til at aflyse din ret til at modtage gevinsterne af en eller anden grund. Du overgiver hermed eventuelle krav og uoverensstemmelser herom. Vi gør også vores bedste for at sikre, at udførelse, behandling og indsamling af gevinsterne går uden problemer.
 8. Selskabet garanterer ikke på nogen måde uforstyrret og korrekt funktion af hjemmesiden og dets tjenester.
 9. Vi gør vores bedste for at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede og fejlfri, selv om det kan indeholde fejl, som vi ikke er ansvarlige for. Hvis du har bemærket en fejl, beder vi dig om at underrette os, og vi vil rette det hurtigst muligt.
 10. Lodtrækningsresultater, som leveret af operatøren, vil blive offentliggjort på hjemmesiden efter at være fremlagt af operatøren. For at undgå enhver tvivl oplyser vi, at kun de endelige resultater af en lodtrækning i overensstemmelse med dem, der leveres af operatøren, vil udgøre grundlaget for gevinsterne knyttet til et lod. I tilfælde af, at resultaterne offentliggjort på hjemmesiden adskiller sig fra dem, der er offentliggjort af operatøren, vil de af operatøren oplyste resultater være bindende.

8. Diverse

 1. Virksomheden kan uden forudgående varsel overdrage eller på anden måde ændre ejerskabet af hjemmesiden (delvist eller i sin helhed) til en tredjepartsenhed. Derudover kan hjemmesiden og dets tjenester drives af tredjeparts enheder. Rettighederne som følge af disse brugsbetingelser er uundgåelige.
 2. Eventuelle krav eller indvendinger i forhold til hjemmesiden eller dets tjenester skal leveres til selskabet i skriftlig form ved hjælp af de tilgængelige kontaktmidler (e-mail, kontaktformular), med så mange detaljer som muligt inden for 14 kalenderdage efter forekomsten af den begivenhed, der danner grundlag for krav eller indsigelser. Vi svarer på alle krav eller indvendinger inden for 30 kalenderdage.
 3. Du accepterer at modtage oplysninger fra virksomheden elektronisk eller via et mobilnetværk. Du kan afmelde modtagelsen af marketingsrelaterede påmindelser når som helst, ved at bruge afmeldingslinket i hver e-mail vi sender, eller ved at kontakte os gennem de tilgængelige kontaktkanaler: E-mail, telefon, kontaktformular.
 4. Disse vilkår for brug sammen med privatlivspolitikken udgør hele aftalen mellem selskabet og dig.
 5. Disse vilkår for brug sammen med privatlivspolitikken er underlagt Curaçao lov. Du accepterer hermed uigenkaldeligt at være underlagt domstolens kompetence i Curaçao for at løse eventuelle problemer relateret til eller potentielt som følge af brugen af hjemmesiden og dets tjenester.
 6. Disse vilkår for brug samt privatlivspolitikken blev oprindeligt skrevet på engelsk. I tilfælde af uforeneligheder eller uoverensstemmelser mellem betydningen af denne oversættelse og den originale engelske udgave er den engelske udgave udelukkende gældende.
 7. De integrerede dele af disse brugsbetingelser er kend din kundepolitik og politik for hvidvaskning af penge i form af bilag til disse brugsbetingelser.

9. Ændringer

I tilfælde af væsentlige ændringer af disse brugsbetingelser meddeler vi dig dem elektronisk ved at sende en besked til din e-mail-adresse, selvom selskabet forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår for brug på en helt diskret måde, uden forudgående varsel. Det er dit ansvar at kontrollere for, om der er sket ændringer i disse vilkår for brug eller privatlivspolitikken. Enhver brug af Hjemmesiden, efter ændrede vilkår for brug eller privatlivspolitik, vil blive betragtet som at acceptere dem.

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller tvivl, kan du kontakte os via de tilgængelige kanaler (e-mail, kontaktformular, telefon).


Kend din kundepolitik

Bilag 1 til LottoPark Vilkår for brug

Kend din kundepolitik vokser i betydning over hele verden, især for banker og andre finansielle institutioner. Formålet er at forhindre tyveri, økonomisk svig, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorhandlinger. Selskabet har en nultolerancepolitik for bedrageri og bruger alle tilgængelige metoder til at forhindre det. Enhver mistænkelig aktivitet dokumenteres af os, og alle de konti, der er relateret til det, vil blive lukket straks. Alle midler på sådanne konti tabes.

Forebyggelse

Selskabet gør det til deres mål at sikre, at de følsomme data, som de modtager, som f.eks. kontodata og transaktioner, du udfører, er konsistente og sande ved at bruge forskellige sikkerheds- og svindelsesporingsmetoder. Beskyttelse af dine elektroniske transaktioner kræver, at du leverer visse oplysninger.

Efter din første betaling med et bestemt betalingskort forbeholder selskabet sig retten til at kræve, at du fremlægger følgende dokumenter:

 • En kopi (scan) af et gyldigt pas med et fotografi og en underskrift;
 • En kopi (scan) af det betalingskort, der bruges til at foretage et depositum (fronten med kun de sidste 4 cifre synlige, ryggen med CVV-koden sløret);
 • En kopi af en brugsregning med personoplysninger og bopæl;
 • En underskrevet liste over udførte transaktioner.

Du vil blive underrettet om behovet for at levere dokumenter elektronisk. Vi beder dig om at levere ovenstående dokumenter så hurtigt som muligt, hvilket vil hjælpe dig med at undgå forsinkelser i udførelsen af dine transaktioner. Manglende levering af de krævede dokumenter inden for 7 kalenderdage efter modtagelsen af oplysningerne kan resultere i suspension eller sletning af kontoen i overensstemmelse med LottoPark vilkår for brug.

Dokumenter i JPG-format skal vedhæftes til returbeskeden. Intet andet format godkendes.

Selskabet anvender sikkerhedsstandarder af højeste kvalitet og anser alle dokumenter for at være fortrolige. Alle de filer, vi modtager, er fuldt beskyttet ved brug af sikkert krypteringsniveau ved hvert trin af verifikation.


Bekæmpelse af hvidvaskning

Bilag 2 til LottoPark Vilkår for brug

Selskabet tolererer ikke hvidvaskning af penge og støtter kampen mod dette fænomen. For at gøre dette følger vi retningslinjerne for Joint Money Laundering Steering Group (UK). Den nævnte gruppe er medlem af Financial Action Task Force (FATS), en international enhed, hvis formål er at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Selskabet driver en politik for afværgelsen af hvidvaskning. Målet er:

 • At sørge for at klienten har et gyldigt identitetsdokument;
 • Opbevare et register over identificerende oplysninger;
 • At etablere hvorvidt klienter er kendte terrorister eller mistænkes for terrorforbindelser, ved at kontrollere personoplysninger på passende lister;
 • Nøje at overvåge kundernes transaktioner;
 • Ikke at acceptere kontantbetalinger, postordrer, transaktioner udført via tredjepartsenheder, valutaudvekslinger eller Western Union-overførsler.

Den internationale forebyggelse af hvidvaskning af penge kræver, at finansielle institutioner er opmærksomme på potentielle forsøg på sådanne handlinger og misbrug, der kan opstå på kunders konti og indføre kompatibilitetsprogrammer, hvis formål er at afskrække, udsætte og rapportere mistænkelig aktivitet.

Ovennævnte retningslinjer er blevet implementeret for at beskytte hjemmesiden og dens kunder.

OK