Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiksvoorwaarden van LottoPark (hierna naartoe verwezen als de Gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op de lottopark.com-website (hierna naartoe verwezen als de Website) die wordt beheerd en onderhouden door White Lotto B.V. geregistreerd adres, Fransche Bloemweg 4, Willemstad, Curaçao. Een bedrijf met licentie en gereguleerd door de wet van Curaçao onder de hoofdlicentiehouder Curaçao eGaming met licentienummer 8048/JAZ. White Lto Limited (CY) (registratienummer HE 413497) met maatschappelijke zetel te Voukourestiou, 25 Neptun House, 1st floor, Flat/Office 11, Zakaki, 3045, Limassol, Cyprus, treedt op als agent namens de vergunninghoudende entiteit White Lotto B.V. (hierna naartoe verwezen als de Bedrijf)

Door de Website door te bladeren, bekijken op te gebruiken op eender welke manier bent u onderworpen aan de volgende Gebruiksvoorwaarden alsook ons Privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden, verzoeken we u vriendelijk de Website te verlaten.

Indien u eender welke vragen of opmerkingen heeft betreffende deze Gebruiksvoorwaarden, gelieve ons te contacteren via een van de beschikbare kanalen (e-mail, telefoon, contactformulier).

1. Overige definities

 • Loterij – een nummerspel waarbij er telkens een Trekking plaatsvindt.
 • Trekking – een trekking waarbij een specifiek aantal nummers uit een specifiek bereik van standaardnummers en mogelijks bonusnummers getrokken wordt voor een bepaalde Loterij. Trekkingen vinden cyclisch plaats op dagen en uren die vooraf worden aangekondigd door de Operator van een bepaalde Loterij.
 • Operator – de entiteit die de trekking voor een bepaalde Loterij organiseert.
 • Lot – een elektronisch lot welke een of meerdere Lijnen omvat voor een trekking die u selecteert voor een bepaalde Loterij.
 • Lijn – een enkele verzameling van nummers die u geselecteerd heeft voor een bepaalde Trekking. het aantal (bonus)nummers en het bereik kan verschillen op basis van de Loterij.
 • Winst – een positieve uitkomst voor een bepaald Lot, wat betekent dat de uitkomst u recht geeft op een bepaald bedrag dat gedefinieerd is door de Loterij op basis van de nummers die u geselecteerd heeft en die vervolgens tijdens de Trekking (waarvoor het Lot geldig was) getrokken worden. Bijkomende opbrengsten voor een bepaald Lot worden niet gezien als Winst en zijn het eigendom van het Bedrijf.
 • Storting – geld dat gestort wordt in uw Account en dat later gebruikt kan worden om Loten aan te schaffen.
 • Account – uw gebruikersaccount, welke mogelijks geld of aangekochte Loten bevat alsook uw persoonlijke gegevens.

2. Beperkingen van gebruik

De Website is bedoeld voor eender welke natuurlijke persoon van leeftijd die de Website legaal mag gebruiken volgens de wetten waaraan deze onderworpen is. We vragen u deze website niet te gebruiken indien u niet voldoet aan deze criteria. Indien u dit toch doet, loopt u het risico op de opschorting van uw Account en kunnen uw gegevens permanent verwijderd worden in overeenkomst met ons Privacybeleid en paragraaf 4.7 van deze Gebruiksvoorwaarden. Door de Website en zijn diensten te gebruiken, bevestigt u dat u geen wetten breekt waaraan u onderwerpen bent, alsook dat u mentaal gezond bent en volledig verantwoordelijk bent voor uw eigen acties. Daarnaast neemt u ook de verantwoordelijkheid om er zeker van te zijn dat u kan deelnemen of u Winst van Trekkingen waaraan u heeft deelgenomen via de Website kan laten uitbetalen. U verklaart dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is bovenstaande feiten te verifiëren en dat u voor dergelijke reden geen claims tegen ons kan indienen. U verklaart dat u begrijpt en accepteert dat we u geen informatie, advies or garanties kunnen verschaffen wat juridische kwesties betreft.

3. Diensten

  1. De website voorzien diensten voor de aankoop, verwerking en bewaring van Loten voor de Trekkingen die u selecteert en voor het uitvoeringen van Stortingen die later gebruikt kunnen worden om Loten mee aan te schaffen.
  2. De Loten die u aanschaft worden door ons verwerkt en verstuurd naar derde partijen om ze fysiek aan te kopen bij officiële uitgiftekantoren van de specifieke Loterij die u geselecteerd heeft, of verwerkt door een alternatieve dienst (afhankelijk van de specifieke Loterij of het bedrag van zijn huidige jackpot, of als gevolg van een beslissing van het Bedrijf) waarbij u gegarandeerd wordt van dezelfde voordelen waarvan u zou genieten wanneer u het Lot zelf fysiek zou aankopen.
  3. Vanwege de aard van de dienst en het feit dat deze onmiddellijk verwerkt wordt, is het niet mogelijk om de aankoop van een Lot te annuleren. Daarom zijn alle aankopen finaal en komen deze niet in aanmerking voor annulering of terugbetaling.
  4. Het bedrag van de Winst komt altijd overeen met het officiële bedrag dat voorzien wordt door de Operator van de Loterij (na aftrek van mogelijkse kosten) en geconverteerd naar de valuta van uw Account volgens de huidige wisselkoers, onverminderd de paragrafen 3.5, 3.6 en 3.7. Belastingen, douanekosten en andere verschuldigde betalingen worden mogelijks afgetrokken van de Winst door de Operator en het Bedrijf. In ieder geval bent u daarnaast nog steeds zelf verantwoordelijk voor alle taksen, douanekosten en andere betalingen die gerelateerd zijn aan het ophalen van de Winst.
  5. Winsten tot maximaal 2.500 USD (berekend volgens de huidige wisselkoers) worden automatisch overgemaakt naar de balans van uw Account. Winsten boven 2.500 USD worden individueel beoordeeld en worden mogelijks manueel naar uw account overgemaakt of vereisen mogelijks uw persoonlijk optreden om de Winst te kunnen ophalen. U wordt op de hoogte gebracht door het Bedrijf over alle vereiste procedures. U gaat daarnaast ook akkoord eender welke actie te ondernemen, eender welke documenten op te geven of een overeenkomst te tekenen indien dit vereist is om de Winst te kunnen ophalen.
  6. De Winst afkomstig van het gratis ‘Quick Pick’-Lot wordt toegewezen aan uw Account op basis van de informatie die aan ons wordt overgemaakt door de Operator. Hierdoor is het mogelijks dat dergelijke Winst enige tijd vereist voor deze wordt overgemaakt naar uw Account.
  7. Hierbij erkent u dat uw gegevens (inclusief alle persoonlijke gegevens) mogelijks overgemaakt worden aan de Operator en andere derden indien dit vereist is om de Winst te kunnen ophalen.
  8. Het Bedrijf biedt zelf geen eigen nummerspelen aan, de Loterijen worden uitsluitend georganiseerd en beheerd door derden. Het Bedrijf is niet rechtstreeks geaffilieerd met eender welke van deze Operatoren. Eender welke verwijzingen naar de Operatoren op de Website dienen enkel voor informatieve doeleinden en dienen noch als advertenties voor de diensten van de specifieke Operator noch als verband tussen het Bedrijf en de Operator.
  9. Door de beschikbare diensten op onze Website te gebruiken, verklaart u dat alle fondsen die u gebruikt om Loten aan te schaffen of Stortingen te plaatsen uw eigendom zijn en niet afkomstig zijn van diefstal of niet beperkt of verklaard zijn bij de relevante autoriteit.
  10. De prijs van een Lot omvat een kost voor de diensten die beschikbaar zijn op de Website. Door de Website te gebruiken, neemt u afstand van eender welk recht om de voornoemde prijs te betwisten of claims in te dienen en erkent u dat de prijs mogelijks verschilt van de officiële aankoopprijs van de Operator.
  11. Alle aangekochte Loten voor een bepaalde Trekking moeten voor de datum en het uur van de Trekking geplaatst worden zoals gespecificeerd in Tabel 1.1. De deadline voor de aankoop van Loten verschilt van Loterij tot Loterij. We behouden ons het recht om de uren te wijzigen die vermeld worden in Tabel 1.1 in het geval dat de Operator de Trekking uitstelt naar een latere datum aangezien dit niet binnen onze controle valt. De aankoop van een Lot tussen het uur gespecificeerd in Tabel 1.1 en het uur van de Trekking zal mogelijks enkel worden verwerkt voor de volgende Trekking van de specifieke Loterij die u geselecteerd heeft. Indien dit het geval is zal u hiervan expliciet op de hoogte gebracht worden tijdens het aankoopproces. De datum van de aankoop van een Lot wordt gezien als de datum waarop u het bewijs van de betalingprovider, waarvan u gebruik hebt gemaakt om het Lot aan te kopen, ontvangen hebt. In het geval dat u het aankoopbewijs pas na de datum van de Trekking en het uur van de Trekking zoals gespecificeerd in Tabel 1.1 ontvangt, behouden we ons het recht om uw Lot automatisch naar de volgende Trekking van de Loterij waarvoor u het Lot hebt aangekocht te verplaatsen.
Loterij Sluitingsuren Tijdzone
Eurojackpot 18:30 Europa/Helsinki
EuroMillions 19:00 Europa/Parijs
Mega Millions 21:45 Verenigde Staten/New York
Poolse Loterij 20:40 Europa/Warschau
Powerball 21:00 Verenigde Staten/New York
SuperEnalotto 18:30 Europa/Rome
Britse Loterij 18:30 Europa/Londen
 1. In het geval dat er onbedoelde fouten in de software van de Website voorkomen of andere storingen of defecten plaatsvinden die ervoor zorgen dat u een Lot niet kan aankopen, zal u voor deze onverwerkte aankoop van het Bedrijf een vergoeding ontvangen in de vorm van een Lot voor een andere Trekking van dezelfde of een andere Loterij of zal het Bedrijf u de kosten voor de aankoop van het Lot terugbetalen in de vorm van een Storting. De aansprakelijkheid van het Bedrijf is beperkt tot het bedrag dat u betaald heeft om het Lot aan te kopen.
 2. Iedere bestelling is beperkt tot 20 Loten, waarbij ook het totale bedrag van de bestelling het bedrag an €1.000,- niet mag overschrijden. Per Lot mag u maximaal 25 Lijnen aankopen.
 3. Iedere deelname aan een Trekking (door aankoop van een Lot) is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden, alsook de lokale wetgeving, voorwaarden en regels waar de Operator van de Loterij aan is onderworpen.
 4. In het geval dat er eender welke fouten optreden waardoor u bestaande Winst vergroot wordt of u onrechtmatig Winst verweft, zal u geen recht hebben op deze (bijkomende) Winst. U brengt het Bedrijf zo snel mogelijk op de hoogte van dergelijk voorval en betaalt de onrechtmatig verkregn Winst (in uw Account) terug aan het Bedrijf (op eigen initiatief) of het Bedrijf kan (op eigen initiatief) het bedrag aftrekken van de Winst of balans van uw Account.

4. Accountbeheer

 1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten die op de Website worden aangeboden, moet u een Account creëren door het registratieproces succesvol te voltooien.
 2. Om succesvol het registratieproces te voltooien, is het nodig dat u over een e-mailaccount beschikt. Om uw Account volledig te activeren, moet u op de activatielink klikken die we u toesturen via het e-mailadres dat u hebt ingevoerd tijdens het registratieproces. U kan gebruik maken van uw Account zonder het volledig te activeren, hoewel sommige van de functies op de Website mogelijks niet beschikbaar zullen zijn.
 3. Door een Account aan te maken verklaart u dat de gedetailleerde informatie die u voorziet tijdens het registratieproces (en mogelijke aanpassingen nadien) correct en waarheidsgetrouw zijn, en in het geval van eender welke wijzigingen u uw Account zo snel mogelijk zal aanpassen. U verklaart tevens dat u uw Account niet beschikbaar zal stellen aan derden (zowel individuen als entiteiten), op straffe van opschorting of verwijdering van uw Account.
 4. U verklaart dat u de Website en zijn diensten met goede intenties jegens het Bedrijf en de andere gebruikers van de Website wilt gebruiken.
 5. U mag slechts beschikken over één enkel Account op de Website. U verklaart tevens dat u voordien geen actief Account had dat werd opgeschort of verwijderd. In het geval dat u niet aan deze vereisten voldoet, behoudt het Bedrijf zich het recht om al uw Accounts op te schorten of te verwijderen.
 6. Het Bedrijf behoudt zich het recht om op eender welk moment te vragen naar bijkomende informatie en documenten die uw identiteit bevestigen. Uw account kan opgeschort worden tot u voldoet aan de vereisten.
 7. Het Bedrijf behoudt zich het recht om een Account op eender welk moment op te schorten of toegang tot de Website te blokkeren zonder eender welke gegeven reden.
 8. We brengen u op de hoogte van de opschorting van uw Account via een e-mail die u wordt toegestuurd naar het e-mailadres dat door u werd opgegeven in het profiel van uw Account.
 9. U hebt het recht om de opschorting van uw Account te betwisten binnen 14 kalenderdagen door te antwoorden op onze e-mail die u op de hoogte brengt van de opschorting van uw Account.
 10. Het Bedrijf behoudt zich het recht een opgeschort Account te verwijderen indien u niet voldoet aan de vereisten die worden gesteld om uw Account opnieuw te activeren binnen 30 kalenderdagen na de opschorting of indien u de opschorting niet aanvecht of betwist.
 11. We beantwoorden alle betwistingen binnen 30 kalenderdagen. In het geval dat u een negatief antwoord ontvangt op uw betwisting, wordt uw Account mogelijks verwijderd na 30 kalenderdagen nadat de betwisting beoordeeld werd. In het geval van een positief antwoord op uw betwisting, zal uw Account gedeblokkeerd worden binnen 48 uur.
 12. In het geval van een permanente opschorting (langer dan 60 kalenderdagen) of verwijdering van het Account, zullen eender welke uitstaande Stortingen of fondsen terugbetaald worden via de afgesproken manier tussen u en het Bedrijf voor het bedrag dat legaal overgemaakt werd naar het Account onverminderd paragraaf 5.2.
 13. Het Bedrijf behoudt zich het recht geen Winsten uit te betalen aan een opgeschort of verwijderd Account indien de Loten die de Winst opbrachten aangekocht worden in omstandigheden die inbreuk maken op de wetgeving of Gebruiksvoorwaarden van LottoPark. De Winst wordt vervolgens in beslag genomen door het Bedrijf. Deze inbeslagname van Winst door het Bedrijf is finaal en kan niet betwist worden.
 14. U verklaart dat u uw volledige medewerking zal verlenen aan het Bedrijf en alle benodigde documentatie ten volle zal voorzien met goede bedoelingen, zeker wanneer u uw Account moet verifiëren of Winsten wil ophalen.
 15. U Verklaart dat u volledig verantwoordelijk bent voor uw eender welke taksen en andere betalingen die u moet verrichten volgens de regels van de overheid en andere juridische entiteiten in uw land die resulteren uit uw gebruik van de Website (inclusief, maar niet beperkt tot, de kosten die gerelateerd zijn aan de Winst die u maakt). U erkent en accepteert echter dat het Bedrijf eender welke bedragen mag afhouden van de fondsen in uw balans of van uw Winst om eender welke vereiste kosten, betalingen en taksen te dekken die vereist zijn door de wet met betrekking tot uw Account, alsook voor extra betalingen en kosten die gerelateerd zijn aan de aankoop van Loten en opname van geld.
 16. U verklaart dat u geen terugbetalingen of annuleringen zal aanvragen bij u betalingprovider voor eender welke betalingen die u heeft uitgevoerd met betrekking tot onze diensten en het Bedrijf voor eender welke verliezen, kosten of schade zal vergoeden die door u veroorzaakt werd door dergelijke acties te ondernemen.
 17. U verklaart dat u het Account niet zal gebruiken of beschikbaar maken aan derden voor illegale doeleinden zoals fraude, witwassen van geld of andere onethische praktijken en geen pogingen zal ondernemen, persoonlijk of via derden, om de beveiliging te breken, broncode te bemachtigen, bewerken of eender welke activiteiten uit te voeren die mogelijks schade toebrengen aan de Website of het Bedrijf inclusief zijn infrastructuur en werknemers.
 18. In het geval dat u inbreuk maakt op de bovenstaande conditie, is het Bedrijf gerechtigd om al uw gegevens beschikbaar te maken en de relevante autoriteiten, Internet Service Providers, banken, betaalproviders en andere financiële instellingen te verwittigen vna eender welke verdachte, illegale, misleidende of onethische acties die u hebt ondernemen of door gebruik van het Account en zal u uw volledige medewerking bieden aan het Bedrijf om dergelijke acties te onderzoeken en onthullen.
 19. U zal het Bedrijf compenseren en alle claims tegen het Bedrijf opschorten wat betreft alle eisen, plichten, schade, verliezen, kosten, inclusief juridische kosten, resulterend van uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden op eender welke manier of eender welke andere verplichtingen die resulteren van het gebruik van uw Account.
 20. U stemt er hierbij mee in dat White Lto Limited (CY) (reg.nummer HE 413497) met maatschappelijke zetel te Voukourestiou, 25 Neptun House, 1st floor, Flat/Office 11, Zakaki, 3045, Limassol, Cyprus, verantwoordelijk is voor creditcardbetalingen. en betalingsverwerking. Om de Services te gebruiken en een Game-inzending te plaatsen, moet u het Bedrijf voorzien van betalingsgegevens en/of geld overmaken naar uw Gebruikersaccount (“Play Credits”) via een van de door het Bedrijf gespecificeerde methoden. Als u geld overmaakt naar uw gebruikersaccount, wordt dit geld op uw gebruikersaccount gestort zodra het bedrijf het geld daadwerkelijk heeft ontvangen. Minimum- en maximumlimieten kunnen worden toegepast met betrekking tot het overmaken van geld van en naar uw Gebruikersaccount, afhankelijk van uw geschiedenis bij het Bedrijf, de stortingsmethode, ID-verificatie en andere factoren die uitsluitend door het Bedrijf worden bepaald. Het Bedrijf zal uw Gebruikersaccount en/of uw betaalmiddel afschrijven op het moment dat u een verzoek indient om een Spelinzending te plaatsen via de Website.

5. Uitbetalingen

 1. U kan een uitbetaling aanvragen via uw Account.
 2. Het geld in de balans van uw Account dat afkomstig is via een Storting via een geselecteerde betalingmethode kan enkel opgenomen worden via diezelfde betalingmethode, onverminderd paragrafen 5.4 en 5.5.
 3. Het geld in de balans van uw Account dat afkomstig is van Winsten kan opgenomen worden via eender welke betalingmethode, onverminderd paragrafen 5.4 en 5.5.
 4. Een uitbetaling naar een betaalkaart kan mogelijks enkel uitgevoerd worden voor het bedrag dat u eerder met die specifieke betaalmethode betaald hebt.
 5. Heet Bedrijf zal zijn uiterste best doen om het geld via uw geprefereerde betaalmethode uit te betalen. In het geval dat de geselecteerde methode niet beschikbaar is, zal het bedrag uitbetaald worden via bankoverschrijving of een andere methode zoals overeengekomen door u en het Bedrijf.
 6. Het minimale uitbetalingsbedrag bedraagt €10,-.
 7. Het Bedrijf rekent geen kosten aan voor uitbetalingen, hoewel er mogelijks kosten en toeslagen van toepassing zijn van derden. Deze vereiste kosten zullen afgetrokken worden van het opgenomen bedrag.
 8. Het Bedrijf behoudt zich het recht een opname op te schorten in het geval van vermoeden (uitgaande van het Bedrijf) dat u acties hebt ondernemen van frauduleuze of illegale aard of in eender welke manier die inbreuk doet op de interesses van het Bedrijf of twijfels veroorzaken. In dit geval kan het Bedrijf een onderzoek instellen of steunen (door onder andere, maar niet gelimiteerd tot, door alle informatie, inclusief persoonlijke gegevens, beschikbaar te maken aan derden waarvan het Bedrijf meent dat deze derden deze informatie nodig hebben), terwijl u akkoord gaat uw medewerking en steun te verlenen aan alle acties die door het Bedrijf genomen worden in deze kwestie.

6. Intellectueel eigendom

 1. De Website, zijn inhoud en functies zijn het eigendom van het Bedrijf en worden volledig beschermd door internationale auteursrechten en andere eigendomsrechten.
 2. De auteurs- en eigendomsrechten die gerelateerd zijn aan de Website en al zijn inhoud en diensten zijn het eigendom van het Bedrijf (onverminderd paragraaf 6.6).
 3. Het is verboden om de rechten te gebruiken die vermeld worden in paragraaf 6.2 zonder uitdrukkelijke geschreven toestemming van het Bedrijf.
 4. LottoPark is een handelsmerk van ht Bedrijf en eender welk gebruik ervan zonder toestemming van het Bedrijf is verboden en vormt een inbreuk op de rechten van het Bedrijf.
 5. De inhoud die op de Website beschikbaar is, is enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik. Eender welk ander gebruik is verbonden en u bent volledig verantwoordelijk voor eender welke schade en kosten die resulteren uit het gebruik op een manier die niet wordt toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden.
 6. De logo’s van de Loterijen en betalingmethodes vormen het eigendom van de relevante entiteit die deze beheert. De Website en het Bedrijf zijn in geen enkele manier geaffilieerd met deze entiteiten.

7. Beperking van aansprakelijkheid

 1. We zijn niet aansprakelijk voor uw gebruik van de Website, zijn diensten of uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden waarbij u de wet overtreed, negeert, overziet, verliezen of dataverlies lijdt of eender welke andere schade. Het Bedrijf doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de Website functioneert naar behoren, hoewel het Bedrijf zich, in het geval van eender welk defect, het recht behoudt om uw toegang tot de diensten die niet naar behoren werken te annuleren of op te schorten tot nader orde.
 2. We zijn niet aansprakelijk voor eender welke fouten, onderbrekingen, verwijderingen, defecte of vertragingen, communicatiestoringen, diefstal, schade, ongeautoriseerd toegang, wijziging van data of informatie of eender welke indirecte of directe schade die door bovenstaand wordt veroorzaakt. We zijn niet aansprakelijk voor eender welke technische problemen bij communicatieproviders, systeemstoringen, computers, servers of providers, storingen bij computermateriaal, software of een overbelasting van het internettrafiek met betrekking tot eender welke Website.
 3. We behouden ons het recht om diensten voor eender welke reden te annuleren, blokkeren, bewerken of op te schorten indien deze diensten voor eender welke reden buiten de controle van het Bedrijf niet langer aangeboden kunnen worden.
 4. We voorzien geen garanties wat betreft de correctheid van de informatie, correcte werking van de software en diensten die aangeboden of gepubliceerd zijn op de Website, impliciet of expliciet. We zijn niet aansprakelijk voor eender welke schade of verlies door incorrecte informatie of eender welke andere content op de Website.
 5. We zijn niet aansprakelijk voor eender welke schade of verlies veroorzaakt door de content of functies van eender welke Website waarnaar wordt verwezen door middel van hyperlinks op de Website. Eender welke hyperlinks, diensten en informatie die we voorzien of beschikbaar maken op de Website vallen in geen enkele manier onder ons beheer. Daarom kunnen we geen garanties bieden wat betreft deze diensten en informatie die eigendom zijn van derden en zijn we op geen enkele manier aansprakelijk voor uw gebruik van deze diensten, content of informatie.
 6. U verklaart dat u ons vrijstelt van eender welke aansprakelijkheid voor alle eisen, claims, schade, verliezen en kosten die resulteren van uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden.
 7. We zijn niet aansprakelijk voor eender welke schade, falen of vertragingen in het uitvoeren van de plichten die resulteren van deze Gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder voor eender welke onbedoelde acties of zaken die we over het hoofd hebben gezien die resulteren in het ontvangen van een lager bedrag dan de Winst, helemaal geen Winst ontvangen of eender welke gebeurtenis die ervoor gezorgd heeft dat de Operator uw recht op het ontvangen van Winst voor eender welke reden heeft opgeschort. U doet hierbij afstand van eender welke claims en betwistingen in dergelijke kwesties. We doen echter ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw Winsten zonder problemen worden verwerkt en opgehaald.
 8. Het Bedrijf garandeert op geen enkele manier de ononderbroken of correcte werking van de Website en zijn diensten.
 9. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de Website actueel is en vrij van fouten, hoewel we op geen enkele manier aansprakelijk zijn mocht deze toch nog fouten bevatten. Indien u een fout heeft opgemerkt, verzoeken we u vriendelijk ons op de hoogte te stellen zodat we de fout zo snel mogelijk kunnen verhelpen.
 10. De resultaten van Trekkingen, die voorzien worden door de Operators, zullen gepubliceerd worden op de Website nadat deze voorzien zijn door de Operator. Om eender welke twijfels te vermijden, informeren we u dat enkel de finale resultaten van een Trekking, zoals voorzien door de Operator, een basis vormen voor de Winst die gekoppeld is aan een Lot. In het geval dat de resultaten op onze Website verschillen van diegenen die officieel gepubliceerd werden door de Operator, zullen de officiële resultaten van de Operator bindend zijn.

8. Overige

 1. Het Bedrijf behoudt zich het recht om zijn rechten als eigenaar van de Website over te dragen of op eender welke manier te wijzigen (gedeeltelijk of volledig) aan eender welke derde partij zonder voorafgaande verwittiging. Daarnaast kunnen de Website en zijn diensten mogelijks beheerd worden door derden. De rechten die resulteren uit deze Gebruiksvoorwaarden zijn onvervreemdbaar.
 2. Eender welke claims of betwistingen met betrekking tot de Website of zijn diensten moeten schriftelijk aan het Bedrijf worden afgeleverd via een van de beschikbare contactkanalen (e-mail, contactformulier) en voorzien zijn van zoveel mogelijk details binnen 14 kalenderdagen na het voorkomen van de gebeurtenis die als basis dient voor de betwisting of claim. We beantwoorden alle claims of betwistingen binnen 30 kalenderdagen.
 3. U gaat akkoord elektronisch informatie te ontvangen via het Bedrijf of via een cellulair netwerk. U kan op eender welk moment het Bedrijf verzoeken om niet langer notificaties te ontvangen door gebruik te maken van de opzeglink die in ieder e-mailbericht die het Bedrijf stuurt wordt vermeld or door ons te contacteren via de beschikbare contactkanalen: e-mail, telefoon, contactformulier.
 4. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen samen met het Privacybeleid de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf.
 5. Deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid zijn onderworpen aan de wetgeving van Curaçao. U gaat hierbij akkoord dat u onherroepelijk onderworpen bent aan de jurisdictie van de rechtbanken van Curaçao om eender welke betwistingen of geschillen op te lossen die gerelateerd of mogelijks een gevolg zijn van uw gebruik van de Website en zijn diensten.
 6. Deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid werden oorspronkelijk geschreven in het Engels. In het geval van eender welke incompatibiliteiten of discrepanties tussen de betekenis of inhoud van deze vertaling en de originele Engelstalige versie, is de Engelstalige versie exclusief van toepassing.
 7. De integrale delen van deze Gebruiksvoorwaarden, namelijk het ‘Know Your Customer’-beleid en Beleid tegen Witwassen van Geld, kunnen teruggevonden als bijlages bij deze Gebruiksvoorwaarden.

9. Wijzigingen

In het geval van significante wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden zullen we u elektronisch op de hoogte stellen door een bericht te sturen naar uw e-mailadres, hoewel het Bedrijf zich het recht behoudt om deze Gebruiksvoorwaarden op een volledig discrete manier te wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging. Het is uw volledige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van eender welke wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid. Eender welk gebruik van de Website na het doorvoeren van wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid zal beschouwd worden als uw acceptatie van deze wijzigingen.

10. Contact

Indien u eender welke vragen of twijfels hebt, gelieve ons te contacteren via de beschikbare contactkanalen (e-mail, contactformulier, telefoon).


‘Know Your Customer’-beleid

Bijlage 1 aan de Gebruiksvoorwaarden van LottoPark

Het ‘Know Your Customer’-beleid groeit snel aan belang rondom de wereld, voornamelijk bij banken en andere financiële instellingen. Het doel ervan is het voorkomen van diefstal, financiële fraude, witwassen van geld en het financieren van terroristische activiteiten. Het Bedrijf heeft een nultolerantiebeleid voor fraude en maakt gebruik van alle beschikbare methodes om fraude tegen te gaan. Eender elke verdachte activiteit wordt door ons gedocumenteerd en alle Accounts verbonden aan deze verdachte activiteit worden onmiddellijk gesloten, waarbij eventuele fondsen in beslag worden genomen.

Preventie

Het Bedrijf maakt het zijn doel om ervoor te zorgen dat de gevoelige informatie die het ontvangt, zoals accountgegevens en transacties, consistent en waarheidsgetrouw zijn, door gebruik te maken van verschillende beveiligings- en fraudedetectiemethodes. Het beschermen van uw elektronische transacties vereist dat u bepaalde informatie verschaft.

Nadat u uw eerste betaling met een bepaalde betaalkaart voltooid heeft, behoudt het Bedrijf zich het recht de volgende informatie van u op te vragen:

 • Een kopie (scan) van een geldig paspoort met afbeelding en handtekening;
 • Een kopie (scan) van de betaalkaart die gebruikt werd om de Storting uit te voeren (de voorkant met enkel de laatste 4 getallen zichtbaar, achterkant met verborgen CVV-code);
 • Een kopie (scan) van een nutsrekening met persoonlijke gegevens en bewijs van verblijfsadres;
 • Een gesigneerde lijst van uitgevoerde transacties.

U wordt op de hoogte gebracht van zodra u elektronisch documenten moet verschaffen aan het Bedrijf. We vragen u de bovenstaande documenten zo snel mogelijk aan te leveren, waardoor we vertragingen met betrekking tot uw transacties kunnen vermijden. Het niet succesvol verschaffen van deze documenten binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de informatie kan leiden tot een opschorting of verwijdering van uw Account overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden van LottoPark.

Documenten in JPG-formaat moeten toegevoegd worden als bijlage aan het bericht. Een ander formaat wordt niet toegestaan.

Het Bedrijf maakt gebruikt van hoogstaande beveiligingsstandaarden en behandelt alle documenten als vertrouwelijk. De bestanden die we ontvangen zijn volledig beschermd met behulp van versleuteling tijdens iedere stap van de verificatie.


Beleid tegen Witwassen van Geld

Bijlage 2 aan de Gebruiksvoorwaarden van LottoPark

Het Bedrijf heeft een nultolerantie tegenover het witwassen van geld en ondersteunt de strijd tegen dit fenomeen. Om dit te doen volgen de richtlijnen van de ‘Joint Money Laundering Steering Group’ uit het Verenigd Koninkrijk. Deze groep maakt deel uit van de ‘Financial Action Task Force’ (FATS), een internationale entiteit welke het doel heeft om het witwassen van geld en financieren van terroristische activiteiten tegen te gaan. Het Bedrijf heeft daarvoor een Beleid tegen Witwassen van Geld aangenomen. De doelstellingen zijn:

 • Ervoor te zorgen dat de klant over geldige identiteitsinformatie beschikt;
 • Een archief bij te houden van de informatie die gebruikt wordt bij de identiteitsverificatie;
 • Nagaan of klanten niet bekend staan als terroristen of niet verdacht worden van banden met terroristische organisaties door hun persoonlijke gegevens met bepaalde databanken te verifiëren;
 • Nauwgezette observatie van klantentransacties;
 • Niet accepteren van casbetalingen, postbestellingen, transacties uitgevoerd door derden, wisselkantoren of transfers via Western Union.

De internationale preventie van het witwassen van geld vereist dat financiële instellingen op de hoogte zijn van pogingen van dergelijke acties en misbruik dat resulteert uit het gebruik van klantenaccounts en de opzet van compatibiliteitsprogramma’s met als doel het tegengaan, aan het licht brengen en rapporteren van verdachte activiteit.

De bovenstaande richtlijnen werden geïmplementeerd om de Website en zijn klanten de beschermen.

OK