Användarvillkor

Dessa användarvillkor för LottoPark (hädanefter benämnt Användarvillkor ) gäller på lottopark.com webbplatsen (nedan kallad att som Webbplats ) drivs och underhållas av White Lotto B.V. registrerad adress, Fransche Bloemweg 4, Willemstad, Curacao. Ett företag licensierat och reglerat av lagen i Curacao under Master License Holder Curacao eGaming med licensnummer 8048/JAZ. White Lto Limited (CY) (reg.nummer HE 413497) med registrerat kontor i Voukourestiou, 25 Neptun House, 1:a våningen, lägenhet/kontor 11, Zakaki, 3045, Limassol, Cypern, agerar som ombud på uppdrag av licensinnehavaren White Lotto B.V. (nedan kallad till som bolaget).

Genom att visa, surfa eller använda webbsidan på något sätt är du föremål för följande användarvillkor samt vår sekretesspolicy. Om du inte håller med det, ber vi dig att sluta använda vår hemsida.

Om du har några kommentarer eller frågor angående dessa användarvillkor, ber vi dig att kontakta oss via ett av de tillgängliga kontaktmetoder (e-post, telefon, kontaktformulär).

1. Andra definitioner

 • Lotteri – ett antal spel där en dragning äger rum.
 • Dragning – En dragning av ett visst antal siffror från specificerade intervall av standardnummer eller standard- och bonusnummer inom ett visst lotteri. Dragningar sker cykliskt på dagar och timmar som tidigare fastställts av Operatören för ett visst lotteri.
 • Operatör – enheten som organiserar dragning i ett visst lotteri.
 • Lotter – En elektronisk lott för en dragning du väljer ett visst lotteri som innehåller en eller flera rader.
 • Rad – En enda uppsättning nummer som du valt för en viss lotteridragning. Beroende på lotteriet kan det innehålla en annan mängd och / eller annan pool (av ett annat intervall) för standard- och bonusnummer (om de existerar).
 • Vinster – ett positivt resultat för en viss lott, vilket innebär ett resultat för vilket en match krävs för att vinna mellan ett belopp som definieras av ett visst lotteri och nummer som valts av dig och dragits i en dragning (den särskilda lotten du köpte) av siffror från poolen med standard- och bonusnummer (om de existerar) för en eller flera rader som ingår i en viss lott. Alla extravinster för en viss lott räknas inte in i vinsten och är bolagets egendom.
 • Insättning – Fonder som har deponerats på ditt konto för att senare användas för att köpa lotter.
 • Konto – Ditt användarkonto, som har dina pengar, köpta lotter och dina uppgifter tilldelade till det.

2. Begränsningar för användning

Webbplatsen riktar sig mot alla fysiska personer som kan lagligt använda den enligt de lagar de är föremål för. Vi ber dig att inte använda webbplatsen om du inte uppfyller dessa kriterier, eftersom det kan leda till att ditt konto upphävs och dess data raderas permanent i enlighet med vår integritetspolicy och punkt 4.7 i dessa användarvillkor. Genom att använda webbplatsen och dess tjänster bekräftar du att du inte bryter mot någon lag som du är utsatt för att använda den, är mentalt frisk och tar fullt ansvar för dina handlingar. Du tar också ansvar för att du är säker på att du kan delta eller samla vinster från dragningar som du deltar i via webbplatsen. Du medger att Bolaget inte tar något ansvar för att verifiera ovanstående fakta och på grund av det avstår du anspråk mot oss på den grunden. Du förklarar att du förstår och accepterar det faktum att vi inte kan ge dig information, råd eller garantier i juridiska frågor.

3. Tjänster

 1. Webbplatsen tillhandahåller tjänster för inköp, bearbetning och lagring av lotter till dragningarna du väljer och placerar insättningar som senare används för att köpa lotter.
 2. De lotter som du köper behandlas av oss och skickas till tredje part för att fysiskt köpa dem på officiella försäljningsställen för ett visst lotteri eller behandlas av en alternativ tjänst (beroende på ett visst lotteri eller hur mycket det är huvudvinster eller enligt bolagets beslut) som garanterar dig förmåner som liknar dem från fysiskt köpta lotter.
 3. På grund av tjänstens art och det faktum att det omedelbart behandlas är det inte möjligt att avstå från ett lottköp. På grund av det är alla försäljningsavgifter slutliga och inte föremål för avbokning eller återbetalning.
 4. Vinsten är alltid förenlig med den som officiellt tillhandahållits av Lottery Operator (efter avdrag för potentiella avgifter) och konverteras till ditt konto i enlighet med gällande växelkurs, utan att det påverkar punkterna 3.5, 3.6 och 3.7. Skatter, avgifter och andra betalningar kan täckas av vinster både av operatören och företaget. Ovannämnda är du skyldig att täcka alla skatter, tullavgifter och andra betalningar i samband med att vinsterna hämtas.
 5. Vinster upp till 2500 USD (beräknad enligt gällande växelkurs) sätts automatiskt in på ditt konto. Vinsterna över 2500 USD övervakas individuellt och kan sättas in på ditt konto manuellt, de kan behöva ditt personliga besök för att hämta vinsterna. Du kommer att bli underrättad av oss kring alla förfaranden. Du godkänner också att vidta åtgärder och lämna in handlingar eller skriva in avtal om de måste hämta vinsterna.
 6. Vinsterna till den fria Quick-Pick-typen tilldelas ditt konto baserat på informationen som tillhandahållits av Operatören, varför de kanske syns på ditt konto med förseningar.
 7. Du bekräftar härmed att dina uppgifter (inklusive personuppgifter) kan levereras till Operatören och tredje part, om det är nödvändigt att hämta vinsterna.
 8. Företaget erbjuder inte egna nummer spel, lotterierna är organiserade och förvaltas av tredje parts Operatörer. Företaget är inte direkt anknutet till någon av operatörerna. Eventuella referenser till operatörerna som är tillgängliga på webbplatsen tjänar endast för informationsändamål och annonserar inte en viss operatörs tjänster och de utgör inte någon anslutning till någon av dem.
 9. Genom att använda de tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen förklarar du att alla medel som du använder för att köpa lotter eller göra en insättning ägs av dig och inte kommer från stöld eller inte är begränsade eller rapporteras till behöriga myndigheter som förlorade.
 10. Priset på en lott innehåller en avgift för tjänster som görs tillgängliga på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen ger du härmed oss rätt att diskutera, argumentera eller göra anspråk i förhållande till ovan nämnda pris och bekräfta att det kan skilja sig från operatörens officiella pris.
 11. Alla lottförsäljningar för en viss ritning måste placeras före datumet för dragningen och den timme som anges i tabell 1.1. Tidsfristen för försäljning av lotter avviker i förhållande till ett visst lotteri. Vi förbehåller oss rätten att ändra timmarna som ingår i Tabell 1.1 om Operatören utesluter dragningsdatumet som inträffar utanför vår kontroll. En lottförsäljning mellan timmen som anges i tabell 1.1 och timmen för dragning kan endast ske för nästa dragning av ett visst lotteri, av vilket du kommer att bli uttryckligen underrättad under inköpsprocessen. Datumet för försäljning av lott anses vara det datum då du mottar ett kvitto från den betalningsportal du använde för att betala för lotten. I händelse av att vi levererar kvittot efter datumet för dragning och den timme som anges i Tabell 1.1, förbehåller vi oss rätten att automatiskt flytta lotten till nästa dragning där lotten köptes.
  Tabell 1.1. Lotteri stängningstider.

  Tabell 1.1. Lotteri stängningstider.
  lotteri Stängningstider Tidzon
  Jackpot 18:30 Europa/Helsingfors
  EuroMillions 19:00 Europa/Paris
  Mega Millions 21:45 Amerika/New York
  Polska lotteriet 20:40 Europa/Warsawa
  Powerball 21:00 Amerika/New York
  SuperEnalotto 18:30 Europa/Rom
  UK Lottery 18:30 Europa/London
 12. Om det förekommer sällsynta och oavsiktliga fel i webbplatsens programvara eller andra funktionsfel som leder till att en lott inte köps enligt ditt förfogande, kompenserar företaget ett ouppfyllt köp i form av en lott för annan dragning i samma eller ett annat lotteri eller returnera kostnaderna för köp i form av extra medel i form av insättning. Bolagets ansvar begränsas endast till kostnaden för dina lottköp.
 13. Inom en enda order får du inte köpa mer än 20 lotter, medan det totala beloppet för en order får inte överstiga €1,000. Inom en enda biljett kan du köpa högst 25 linjer.
 14. Deltagande i en dragning (genom att köpa en lott) är underkastad dessa användarvillkor samt laglagstiftning, villkor och regler som organisationens organisation av lotteriet är föremål för.
 15. Om eventuella fel kommer att resultera i otillbörlig beviljande av vinster till dig eller öka dina befintliga vinster, har du inte rätt till dem. Du kommer då att meddela Bolaget omedelbart om detta och returnera de felaktigt beräknade (på ditt konto) vinster till företaget (enligt deras instruktioner) eller att företaget självt kan dra tillbaka beloppet som motsvarar dessa vinster från ditt konto.

4. Kontohantering

 1. För att kunna använda de tjänster som tillhandahålls av webbplatsen måste du skapa ett konto genom att gå genom registreringsprocessen utan fel.
 2. För att lyckas passera registreringsprocessen är det nödvändigt att ha ett e-postkonto.  För att aktivera kontot fullt ut måste du klicka på aktiveringslänken vi skickar till den e-postadress som du lämnat under registreringsprocessen. Du kan använda kontot utan fullständig aktivering, även om vissa av webbplatsens funktioner kanske inte är tillgängliga.
 3. Genom att skapa ett konto, förklarar du härmed att den detaljerade informationen du lämnar under registrerings- och uppdateringsprocessen är korrekt, och vid eventuella ändringar kommer du att uppdatera det korrekt. Du godkänner också att du inte gör och kommer inte att göra ditt konto tillgängligt för tredje part, under hot om att tillfälligt upphäva eller radera kontot.
 4. Du godkänner att du kommer att använda webbplatsen och dess tjänster i goda avsikter gentemot företaget och andra användare av webbplatsen.
 5. Du får bara ha ett konto på webbplatsen. Du medger också att du inte har haft ett aktivt konto innan det avbröts eller raderades. I händelse av att dessa krav inte uppfylls förbehåller sig företaget rätten att upphäva eller radera alla de konton du äger.
 6. Företaget förbehåller sig rätten att kräva ytterligare information och dokument som bekräftar din identitet när som helst. Ditt konto kan bli avstängt tills kraven är uppfyllda.
 7. Företaget förbehåller sig rätten att omedelbart upphäva ett konto eller blockera tillgången till webbplatsen utan att ge en anledning.
 8. Vi meddelar dig att du ska skicka ditt konto i ett e-postmeddelande som skickas till den adress som anges i kontoprofilen.
 9. Du har rätt att överklaga uppsägningen av ditt konto inom 14 kalenderdagar genom att svara på vårt e-postmeddelande om uppsägning av konto.
 10. Företaget förbehåller sig rätten att ta bort ett avstängt konto om du inte uppfyller de krav om avblockering vi har skickat dig inom 30 kalenderdagar från dess upphävande eller om vi inte får din överklagande.
 11. Vi svarar på överklaganden inom 30 kalenderdagar. Vid negativt svar på överklagandet kan ditt konto bli raderat efter 30 kalenderdagar från att vi tittat på överklagandet. I händelse av ett positivt svar på överklagandet kommer ditt konto att avblockeras inom 48 timmar.
 12. Vid en permanent uppsägning (varaktig längre än 60 kalenderdagar) eller radering av ett konto returneras insättningen genom det medel som du och Bolaget har överenskommit upp till beloppet av de medel som lagligen överförts till Konto utan att det påverkar punkt 5.2.
 13. Företaget förbehåller sig rätten att inte betala vinster som är tilldelade till ett avstängt eller borttaget konto om de biljetter som innehåller vinster har köpts mot gällande lag eller dessa användarvillkor. De nämnda vinsterna kommer att beslagtas av företaget. Ett beslut om beslag av vinster från bolaget är slutgiltigt och det finns inget överklagande emot det.
 14. Du medger att du samarbetar fullt ut med företaget och tillhandahåller all nödvändig dokumentation fullständigt och i goda avsikter, särskilt för att verifiera kontot och hämta vinsterna.
 15. Du medger att du är ansvarig för redovisning och betalning av skatter och alla andra betalningar som fastställs av regeringen eller andra lagstiftningsenheter i ditt land, vistelsens eller bosättningsorten, vars betalning blir nödvändig på grund av att du använder webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, vinstavgifterna). Du bekräftar dock och accepterar att bolaget kan hålla tillbaka uttag av pengar från insättningen och betala alla nödvändiga utgifter, betalningar och skatter som krävs enligt lag som gäller ditt konto samt täcka extra betalningar och kostnader relaterade till lottköp och insättning/uttag av medel.
 16. Företaget ansvarar inte för förluster eller åtgärder som uppstår till följd av obehörig åtkomst till ditt konto med hjälp av ditt kontots åtkomstdata (e-post och lösenord). Du är också skyldig att underrätta Bolaget om eventuella misstankar om obehörig åtkomst till ditt konto.
 17. Du medger att du inte ska göra några återkravs-transaktioner eller avbryta betalningar som utförts av dig i förhållande till tjänsterna och kommer att kompensera Bolaget för eventuella förluster, kostnader eller skador som orsakas av dig vidta sådana åtgärder och i vilket fall som helst kommer att betala alla skyldigheter som följer med företaget.
 18. Du medger att du inte använder kontot eller gör det tillgängligt för tredje part för olagliga ändamål som är avsedda för bedrägeri, penningtvätt eller andra anmärkningsvärda åtgärder och inte försöker, personligen eller via tredje part, att bryta mot säkerheten, omvänd ingenjör, få källkoden, ändra eller utföra aktiviteter som kan skada webbplatsen eller företaget, inklusive infrastrukturen och de anställda.
 19. Vid överträdelse av ovanstående deklaration är företaget auktoriserat att avslöja all information och uppgifter som är relaterade till kontot till behöriga myndigheter, upphäva eller radera kontot samt konfiskera alla medel på kontot, inklusive insättning och vinsterna, medan det inte utesluter att företaget tar andra åtgärder som inte anges i dessa användarvillkor.
 20. Du auktoriserar företaget att göra dina uppgifter tillgängliga och meddela behöriga myndigheter, internetleverantörer, banker, betalkortoperatörer, elektroniska betalningsleverantörer eller andra finansiella institut av eventuella misstänkta, olagliga, bedrägliga eller otillbörliga åtgärder som du eller med hjälp av kontot och du kommer att samarbeta fullt ut med företaget för att undersöka och avslöja sådana åtgärder.
 21. Du kommer att kompensera Bolaget och överlämna alla anspråk mot Bolaget över alla krav, kallelser, skyldigheter, skador, förluster, kostnader och kostnader, inklusive juridiska avgifter, som följer av att du bryter mot dessa användarvillkor på något sätt eller andra skyldigheter som härrör från att använda kontot.
 22. Du samtycker härmed till att White Lto Limited (CY) (reg.nummer HE 413497) med ett registrerat kontor beläget på Voukourestiou, 25 Neptun House, 1:a våningen, lägenhet/kontor 11, Zakaki, 3045, Limassol, Cypern, är ansvarig för kreditkort och betalningshantering. För att använda tjänsterna och för att lägga in ett spelinlägg måste du förse företaget med information om betalningsmedel och/eller överföra pengar till ditt användarkonto (”Spelkrediter”) med någon av de metoder som specificeras av företaget. Om du överför pengar till ditt användarkonto, kommer sådana medel att sättas in på ditt användarkonto vid faktisk mottagande av pengar från företaget. Minimi- och maximigränser kan tillämpas för att överföra pengar till och från ditt användarkonto, beroende på din historik hos företaget, insättningsmetoden, ID-verifiering och andra faktorer som enbart bestäms av företaget. Företaget kommer att debitera ditt användarkonto och/eller ditt betalningsmedel vid den tidpunkt då du gör en begäran om att placera ett spelinlägg via webbplatsen.

5. Uttag

 1. Du kan skicka ett borttagande av uttag via ditt konto.
 2. Insättningar som kommer från dina betalningar placerade genom en vald betalningsmetod kan bara återkallas via samma betalningsmetod, utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 5.4 och 5.5.
 3. Insättningar som kommer från vinsterna kan dras tillbaka med vilken metod du vill, utan att det påverkar punkterna 5.4 och 5.5.
 4. Ett återköp av betalningskort kan endast utföras till det belopp som betalats med hjälp av det särskilda betalkortet.
 5. Företaget kommer att göra sitt bästa för att dra tillbaka pengarna genom din föredragna betalningsmetod. Om en uttag med en vald metod inte är möjlig, kommer medlen att återkallas via en banköverföring eller annan metod som du och företaget har kommit överens om.
 6. Minsta utbetalningsbeloppet är 10 €.
 7. Företaget tar inga avgifter för att ta ut pengar, även om det kan finnas kostnader och avgifter från tredje part. Alla betalningar av detta slag kommer att täckas från de uttagna medlen.
 8. Företaget förbehåller sig rätten att hålla tillbaka utbetalningar om misstankar (enligt bolagets röst), att du kan vidta eller utföra handlingar som är erkända som bedrägerier, bryter mot gällande lag eller på annat sätt bryter mot intresset av företaget eller orsakar några tvivel. I sådana händelser kan Bolaget ta, delta eller stödja någon utredning i frågan (inklusive men inte begränsat till, genom att göra all information, inklusive personuppgifter, tillgänglig för tredje parts enheter som bolaget anser bedöma denna information), samtidigt som du samtycker till att samarbeta och stödja alla åtgärder som företaget vidtar i denna fråga.

6. Immateriell äganderätt

 1. Webbplatsen, dess innehåll och funktioner är bolagets egendom och skyddas fullt ut av lämpliga internationella upphovsrättslagar och andra immateriella lagar.
 2. Alla upphovsrätter som är relaterade till webbplatsen och dess innehåll och tjänster är bolagets enda egendom (utan att det påverkar punkt 6.6).
 3. Det är förbjudet att använda de rättigheter som nämns i punkt 6.2 utan bolagets skriftliga tillstånd.
 4. LottoPark är ett varumärke som ägs av bolaget och användningen av det utan bolagets tillstånd är förbjudet och utgör ett brott mot bolagets rättigheter.
 5. Allt innehåll tillgängligt på webbplatsen är endast avsedd för personligt bruk. Annan användning av det är förbjudet och du tar fullt ansvar för eventuella skador, kostnader och kostnader som kan uppstå genom att använda det på ett sätt som inte är tillåtet i dessa användarvillkor.
 6. Alla logotyper för lotterier och betalningsmetoder är egendom hos de adekvata enheter som hanterar dem. Webbplatsen och bolaget är inte anslutna till dessa organisationer.

7. Begränsning av ansvar

 1. Vi är inte ansvariga för brott mot lagar, försummelse, övervakning, förlust, förlust av data eller skador av något slag som direkt eller indirekt uppkommer från dig som använder webbplatsen, dess tjänster eller du bryter mot dessa användarvillkor. Företaget kommer att göra sitt bästa för att förhindra att webbplatsen fungerar felaktigt, men i händelse av funktionshinder reserverar företaget sig rätten att avbryta eller avbryta din åtkomst till de tjänster som inte fungerar korrekt.
 2. Vi ansvarar inte för fel, försummelse, avbrott, radering, fel eller överföringsförseningar, fel på kommunikationslinjer, stöld, skador, obehörig åtkomst, dataändring eller information eller eventuell indirekt eller direkt skada som orsakats av ovanstående. Vi är inte ansvariga för tekniska problem med kommunikationstjänstleverantörer, funktionsfel i system, datorer, servrar eller leverantörer, fel på datautrustning, programvara eller för överbelastning av Internet trafik i förhållande till vilken webbplats som helst.
 3. Vi förbehåller oss rätten att avbryta, blockera, ändra eller avbryta tjänster om det av någon anledning utanför företagets kontroll inte kan levereras enligt planen.
 4. Vi garanterar inte att informationen är korrekt, att programvaran och tjänsterna som finns på webbplatsen, implicit eller explicit, fungerar korrekt. Vi är inte ansvariga för skada, skador eller förluster som orsakas av förlita sig på information eller annan offentliggjord kropp eller innehåll som finns på webbplatsen.
 5. Vi är inte ansvariga för skada eller förlust som orsakas av att använda eller förlita oss på innehållet på vilken webbplats som Webbplatsen innehåller hyperlänkar till. Eventuella hyperlänkar, tjänster, medel och information som vi tillhandahåller eller tillhandahåller på webbplatsen kontrolleras inte av oss på något sätt. I enlighet därmed ger vi ingen garanti för sådana tjänster, medel och information som tillhör tredje part och vi är på något sätt ansvarig för att du använder eller litar på sådana tjänster, innehåll och information.
 6. Du förklarar att du befriar oss från ansvar för alla krav, avgifter, skador, förluster, kostnader och kostnader som följer av att du bryter mot dessa användarvillkor.
 7. Vi ansvarar inte för skador, misslyckanden eller förseningar i genomförandet av de skyldigheter som följer av dessa användarvillkor, särskilt för oavsiktliga åtgärder eller övervakning från vår sida som resulterade i att ett belopp som var lägre än vinsten, inte fick vinster eller Eventuellt som orsakade Operatören att avbryta din rätt att ta emot vinst av någon anledning. Härmed överlämnar du eventuella påståenden och tvister i den delen. Vi gör också vårt bästa för att se till att utföra, bearbeta och samla vinsterna går utan problem.
 8. Företaget garanterar inte att webbplatsen och dess tjänster på ett eller annat sätt är oavbrutna och korrekta.
 9. Vi gör vårt bästa för att se till att informationen på webbplatsen är uppdaterad och felfri, även om det kan innehålla fel som vi inte tar ansvar för. Om du har märkt ett fel ber vi dig att meddela oss och vi kommer att åtgärda det så snart som möjligt.
 10. Dragningsresultat, som tillhandahålls av Operatören, kommer att publiceras på webbplatsen efter att ha tillhandahållits av Operatören. För att undvika tvivel, informerar vi endast de slutliga resultaten av en dragning, i linje med de som tillhandahålls av operatören, kommer att utgöra en grund för vinsterna bundna till en lott. Om resultaten som publiceras på webbplatsen skiljer sig från de som utgivits av operatören, kommer de som tillhandahålls av operatören att vara bindande.

8. Diverse

 1. Företaget får överlämna eller på annat sätt ändra äganderätten till webbplatsen (delvis eller i sin helhet) till tredje part utan föregående meddelande. Dessutom kan webbplatsen och dess tjänster drivas av tredje parts enheter. Rättigheterna som följer av dessa användarvillkor är oföränderliga.
 2. Eventuella påståenden eller invändningar i förhållande till Webbplatsen eller dess tjänster måste levereras till bolaget i skriftlig form med hjälp av tillgängliga kontaktmedel (e-post, kontaktformulär) som ger så många uppgifter som möjligt inom 14 kalenderdagar från Förekomsten av händelsen som utgör grunden för påståenden eller invändningar. Vi svarar på alla anspråk eller invändningar inom 30 kalenderdagar.
 3. Du godkänner att få information från företaget elektroniskt eller via ett mobilnät. Du kan upphöra med att få marknadsföringsrelaterade meddelanden när som helst genom att använda länken Avbryt som ingår i varje e-postmeddelande som vi skickar eller genom att kontakta oss via tillgängliga kontaktmedel: e-post, telefon, kontaktformulär.
 4. Dessa användarvillkor tillsammans med integritetspolicyn utgör hela avtalet mellan företaget och dig.
 5. Dessa användarvillkor tillsammans med sekretesspolicyn omfattas av lagen i Curaçao. Du medger härmed att oåterkalleligen omfattas av domstolarnas behörighet på Curaçao för att lösa eventuella tvister som är relaterade till eller eventuellt orsakad av att använda webbplatsen och dess tjänster.
 6. Dessa användarvillkor samt sekretesspolicyn skrevs ursprungligen på engelska. I händelse av inkompatibiliteter eller avvikelser mellan betydelsen av denna översättning och den ursprungliga engelska versionen är endast den engelska versionen tillämplig.
 7. De integrerade delarna av dessa användarvillkor är Känn din kund-policy och politik för penningtvätt i form av bilagor till dessa användarvillkor.

9. Ändringar

Vid väsentliga ändringar av dessa användarvillkor meddelar vi dig dem elektroniskt genom att skicka ett meddelande till din e-postadress, även om företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor på ett helt diskret sätt, utan ett förhandsmeddelande. Det är ditt eget ansvar att se till om ändringar har gjorts i dessa användarvillkor eller sekretesspolicyn. Eventuella användningar av webbplatsen efter att ha ändrat användarvillkoren eller sekretesspolicyn betraktas som att de accepteras.

10. Kontakta

Om du har några frågor eller tvivel, kontakta oss via tillgängliga kontaktvägar (e-post, kontaktformulär, telefon).


Känn din kundpolicy

Bilaga 1 till LottoPark Användarvillkor

Känn din kundpolicy växer i betydelse runt om i världen, särskilt för banker och andra finansinstitut. Dess syfte är att förhindra stöld, ekonomiskt bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terroristverksamhet. Företaget har en nolltoleranspolitik för bedrägeri och använder alla tillgängliga metoder för att förhindra det. Varje misstänkt aktivitet kommer att dokumenteras av oss och alla konton som är relaterade till den kommer att stängas omedelbart. Alla pengar på sådana konton förverkas.

Förebyggande

Företaget gör sitt mål att se till att de känsliga uppgifterna som det tar emot, till exempel kontodata och transaktioner du utför, är konsekventa och sanna, genom att använda olika säkerhets- och bedrägeribekämpningsmetoder. Skydda dina elektroniska transaktioner kräver att du levererar viss information.

Efter din första betalning med ett visst betalkort förbehåller sig företaget rätten att kräva att du tillhandahåller följande dokument:

 • En kopia (skannat) av ett giltigt pass sida med ett foto och en signatur;
 • En kopia (skannat) av det betalkort som används för att göra en insättning (framsidan med endast de fyra sista siffrorna som är synliga, baksidan med CVV-koden förvrängd);
 • En kopia av en hushållsräkning med personuppgifter och bostadsadress;
 • En undertecknad lista över utförda transaktioner.

Du kommer att bli underrättad om behovet av att lämna dokument elektroniskt. Vi ber dig att leverera ovanstående dokument så snart som möjligt, vilket hjälper dig att undvika förseningar vid genomförandet av dina transaktioner. Underlåtenhet att leverera de nödvändiga dokumenten inom 7 kalenderdagar efter mottagandet av informationen kan leda till att Kontot upphävs eller raderas i enlighet med användarvillkoren för LottoPark.

Dokument i JPG-format ska bifogas returmeddelandet. Inget annat format accepteras.

Företaget använder högsta säkerhetsstandarder och anser att alla dokument är konfidentiella. Alla filer som vi mottar är helt skyddade med användning av säker krypteringsnivå vid varje kontrollsteg.


Regelverk för att bekämpa penningtvätt

Bilaga 2 till LottoPark Användarvillkor

Bolaget tolererar inte penningtvätt och stöder kampen mot detta fenomen. För att göra detta följer vi riktlinjerna för Joint Money Laundering Steering Group (Storbritannien). Den nämnda gruppen är medlem i Financial Action Task Force (FATS), en internationell enhet vars syfte är att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Företaget driver en penningtvätts-bekämpande politik. Dess mål är:

 • Se till att klienten har ett giltigt identitetsdokument;
 • Innehar register över identifierande uppgifter;
 • Upprätta om klienter inte är kända terrorister eller misstänks inte för terroristförbindelser genom att kontrollera personuppgifter på lämpliga listor;
 • Skärpt övervakning av kundernas transaktioner;
 • Inte accepterar kontantbetalningar, postorder, transaktioner som genomförs via tredje parts enheter, valutaväxlingar eller överföringar från Western Union.

Internationell förebyggande av penningtvätt kräver att finansinstituten är medvetna om potentiella försök till sådana åtgärder och missbruk som kan uppstå på kundens konton och införa kompatibilitetsprogram vars syfte är att avskräcka, avslöja och rapportera misstänkt aktivitet.

Ovanstående riktlinjer har implementerats för att skydda webbplatsen och dess kunder.

OK