תוצאות של פאוורבול לוטו

19
36
37
42
59
19
קופה משוערת: ‏77,000,000 $
נִדבָּך התאם
X
+
X
מנצחים תשלום לכל זוכה
פרס #1 I התאם
X
X
:
5+ 1
מנצחים:   0 תשלום לכל זוכה:   ‏0.00 $
פרס #2 II התאם
X
X
:
5+ 0
מנצחים:   1 תשלום לכל זוכה:   ‏1,000,000.00 $
פרס #3 III התאם
X
X
:
4+ 1
מנצחים:   10 תשלום לכל זוכה:   ‏50,000.00 $
פרס #4 IV התאם
X
X
:
4+ 0
מנצחים:   211 תשלום לכל זוכה:   ‏100.00 $
פרס #5 V התאם
X
X
:
3+ 1
מנצחים:   540 תשלום לכל זוכה:   ‏100.00 $
פרס #6 VI התאם
X
X
:
3+ 0
מנצחים:   14,570 תשלום לכל זוכה:   ‏7.00 $
פרס #7 VII התאם
X
X
:
2+ 1
מנצחים:   12,052 תשלום לכל זוכה:   ‏7.00 $
פרס #8 VIII התאם
X
X
:
1+ 1
מנצחים:   94,271 תשלום לכל זוכה:   ‏4.00 $
פרס #9 IX התאם
X
X
:
0+ 1
מנצחים:   230,088 תשלום לכל זוכה:   ‏4.00 $
סה"כ סכום: סך כל הזוכים:   351,743 :   ‏3,058,890.00 $

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store