ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Saturday Lotto

12
23
34
36
38
40
8
30
ค่าประมาณแจ็คพอต: AU$5,000,000
ชั้น จับคู่
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน
รางวัล #1 I จับคู่
X
:
6
ผู้ชนะ:   9 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   AU$541,052.71
รางวัล #2 II จับคู่
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   56 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   AU$10,738.55
รางวัล #3 III จับคู่
X
:
5
ผู้ชนะ:   1,003 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   AU$907.45
รางวัล #4 IV จับคู่
X
:
4
ผู้ชนะ:   49,066 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   AU$27.50
รางวัล #5 V จับคู่
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   122,645 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   AU$17.25
รางวัล #6 VI จับคู่
X
:
3
ผู้ชนะ:   667,394 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   AU$9.60
ผลรวมทั้งหมด: ผู้ชนะทั้งหมด:   840,173 :   AU$16,252,929.19

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store