Xổ số France Loto trực tuyến

Kết quả mới nhất (20:35:00 GMT+2, 12 thg 6, 2024)

Kết quả mới nhất (20:35:00 GMT+2, 12 thg 6, 2024)
3
6
13
28
33
4

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Quốc gia Lịch trình Miền đoán số
Quốc gia France Lịch trình
Thứ Hai 18:35 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Hai 20:35 GMT+2
Thứ Tư 18:35 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Tư 20:35 GMT+2
Thứ Bảy 18:35 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Bảy 20:35 GMT+2
Miền đoán số 5/49 + 1/10
Kết quả mới nhất (20:35:00 GMT+2, 12 thg 6, 2024): Kết quả mới nhất (20:35:00 GMT+2, 12 thg 6, 2024)
3
6
13
28
33
4
Tier Trùng
X
+
X
Giải thưởng Cơ hội chiến thắng
Prize #1I Trùng
X
+
X
:
5 + 1
Giải thưởng : Giải độc đắc Cơ hội chiến thắng : 1 trong 19.068.840
Prize #2II Trùng
X
+
X
:
5 + 0
Giải thưởng : 8,44% chia
Ước lượng: 100.000 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 2.118.760
Prize #3III Trùng
X
+
X
:
4 + 1
Giải thưởng : 2,06% chia
Ước lượng: 1.000 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 88.677
Prize #4IV Trùng
X
+
X
:
4 + 0
Giải thưởng : 7,43% chia
Ước lượng: 500 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 9.631
Prize #5V Trùng
X
+
X
:
3 + 1
Giải thưởng : 4,44% chia
Ước lượng: 50 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 2.016
Prize #6VI Trùng
X
+
X
:
3 + 0
Giải thưởng : 15,98% chia
Ước lượng: 20 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 224
Prize #7VII Trùng
X
+
X
:
2 + 1
Giải thưởng : 12,43% chia
Ước lượng: 10 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 144
Prize #8VIII Trùng
X
+
X
:
2 + 0
Giải thưởng : 49,22% chia
Ước lượng: 5 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 16
Prize #9IX Trùng
X
+
X
:
0 + 1
Giải thưởng : 2,2 € Cơ hội chiến thắng : 1 trong 18
Tổng quan cơ hội để thắng bất kỳ giải nào : 1 trong 5,99

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK