Polijas Keno noteikumi un balvas (Keno Polija)

Pēdējais rezultāts (2024. gada 20. jūn. 11:46:00 CEST)

Pēdējais rezultāts (2024. gada 20. jūn. 11:46:00 CEST)
2
4
8
11
12
17
23
24
29
32
35
42
45
46
52
53
65
66
68
69

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Valsts Grafiks Izlozes formula
Valsts Polija Grafiks
Izlozes notiek katras 4 minūtes starp 06:34 – 23:54 GMT+0200
Izlozes formula 1 – 10 / 70
Pēdējais rezultāts (2024. gada 20. jūn. 11:46:00 CEST): Pēdējais rezultāts (2024. gada 20. jūn. 11:46:00 CEST)
2
4
8
11
12
17
23
24
29
32
35
42
45
46
52
53
65
66
68
69

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
50000
9
750
12500
8
62.5
187.5
2500
7
8
25
75
375
6
1.5
2.5
11
16.5
125
5
0.5
1
2
2
13.5
62.5
4
0.5
0.5
1
1.5
4.5
15
3
0.5
0.5
1
1
4.5
2
0.5
1
3.5
1
0.5
0.75
0
1.5
0.5
0.5
Ierakstītie skaitļi
Pareizi izvēlētie skaitļi