Rregullat dhe çmimet e Kenos Polake (Keno Polonia)

Rezultati më i Fundit (20 qer 2024, 10:58:00 e paradites, GMT+2)

Rezultati më i Fundit (20 qer 2024, 10:58:00 e paradites, GMT+2)
2
3
11
12
21
22
26
28
30
32
35
36
42
45
46
59
60
62
68
70

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Shteti Skeduli Vargu i Hamendjeve
Shteti Poloni Skeduli
Draws take place every 4 minutes between 06:34 – 23:54 GMT+0200
Vargu i Hamendjeve 1 – 10 / 70
Rezultati më i Fundit (20 qer 2024, 10:58:00 e paradites, GMT+2): Rezultati më i Fundit (20 qer 2024, 10:58:00 e paradites, GMT+2)
2
3
11
12
21
22
26
28
30
32
35
36
42
45
46
59
60
62
68
70

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
50000
9
750
12500
8
62.5
187.5
2500
7
8
25
75
375
6
1.5
2.5
11
16.5
125
5
0.5
1
2
2
13.5
62.5
4
0.5
0.5
1
1.5
4.5
15
3
0.5
0.5
1
1
4.5
2
0.5
1
3.5
1
0.5
0.75
0
1.5
0.5
0.5
Typed numbers
Correctly picked numbers

OK