รางวัลของ Keno โปแลนด์และกติกา (Keno โปแลนด์)

ผลลัพธ์ล่าสุด (21 พ.ค. 2024 23 นาฬิกา 54 นาที 00 วินาที GMT+2)

ผลลัพธ์ล่าสุด (21 พ.ค. 2024 23 นาฬิกา 54 นาที 00 วินาที GMT+2)
3
6
9
22
25
27
28
31
32
37
38
41
43
48
50
52
57
66
68
69

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
ประเทศ กำหนดการ ช่วงเดา
ประเทศ โปแลนด์ กำหนดการ
การจับรางวัลจะเกิดขึ้นทุกๆ 4 นาที ระหว่างเวลา 06:34 น. – 23:54 GMT+0200
ช่วงเดา 1 – 10 / 70
ผลลัพธ์ล่าสุด (21 พ.ค. 2024 23 นาฬิกา 54 นาที 00 วินาที GMT+2): ผลลัพธ์ล่าสุด (21 พ.ค. 2024 23 นาฬิกา 54 นาที 00 วินาที GMT+2)
3
6
9
22
25
27
28
31
32
37
38
41
43
48
50
52
57
66
68
69

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
50000
9
750
12500
8
62.5
187.5
2500
7
8
25
75
375
6
1.5
2.5
11
16.5
125
5
0.5
1
2
2
13.5
62.5
4
0.5
0.5
1
1.5
4.5
15
3
0.5
0.5
1
1
4.5
2
0.5
1
3.5
1
0.5
0.75
0
1.5
0.5
0.5
ตัวเลขที่พิมพ์
เลือกเลขถูกต้องแล้ว