Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë Oz Lotto

13
16
21
32
37
43
45
28
31
46
Jackpot-i i llogaritur: 3 000 000 A$
Tier Përputhje
X
+
X
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
:
7
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   0,00 A$
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
6+ 1
Fituesit:   3 Pagesa për fitues:   45 576,45 A$
Çmimi #3 III Përputhje
X
:
6
Fituesit:   39 Pagesa për fitues:   4 143,30 A$
Çmimi #4 IV Përputhje
X
X
:
5+ 1
Fituesit:   318 Pagesa për fitues:   390,90 A$
Çmimi #5 V Përputhje
X
:
5
Fituesit:   1 912 Pagesa për fitues:   52,00 A$
Çmimi #6 VI Përputhje
X
:
4
Fituesit:   47 075 Pagesa për fitues:   26,15 A$
Çmimi #7 VII Përputhje
X
X
:
3+ 1
Fituesit:   106 633 Pagesa për fitues:   18,55 A$
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   155 980 Çmimi Total:   3 731 101,65 A$

OK