Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë El Gordo

2
17
48
50
53
5R
Jackpot-i i llogaritur: 9 700 000 €
El Gordo

El Gordo

10 500 000 €
Tier Përputhje
X
R
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
X
:
5+ R
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   0,00 €
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
5
Fituesit:   1 Pagesa për fitues:   198 773,53 €
Çmimi #3 III Përputhje
X
X
:
4+ R
Fituesit:   17 Pagesa për fitues:   2 125,92 €
Çmimi #4 IV Përputhje
X
X
:
4
Fituesit:   166 Pagesa për fitues:   254,00 €
Çmimi #5 V Përputhje
X
X
:
3+ R
Fituesit:   996 Pagesa për fitues:   48,38 €
Çmimi #6 VI Përputhje
X
X
:
3
Fituesit:   7 988 Pagesa për fitues:   19,61 €
Çmimi #7 VII Përputhje
X
X
:
2+ R
Fituesit:   16 614 Pagesa për fitues:   7,25 €
Çmimi #8 VIII Përputhje
X
X
:
2
Fituesit:   130 902 Pagesa për fitues:   3,00 €
Çmimi #9 IX Përputhje
X
X
:
R
Fituesit:   351 650 Pagesa për fitues:   1,50 €
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   508 334 Çmimi Total:   1 522 541,83 €
El Gordo

El Gordo

10 500 000 €

OK