lottopark.com ★★★★★

Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë El Gordo

31
34
46
48
50
4
Jackpot-i i llogaritur: 17 700 000 €
Tier Përputhje
X
R
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
X
:
5+ R
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   0,00 €
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
5
Fituesit:   1 Pagesa për fitues:   179 379,38 €
Çmimi #3 III Përputhje
X
X
:
4+ R
Fituesit:   12 Pagesa për fitues:   2 717,87 €
Çmimi #4 IV Përputhje
X
X
:
4
Fituesit:   139 Pagesa për fitues:   273,74 €
Çmimi #5 V Përputhje
X
X
:
3+ R
Fituesit:   714 Pagesa për fitues:   60,90 €
Çmimi #6 VI Përputhje
X
X
:
3
Fituesit:   6 844 Pagesa për fitues:   20,65 €
Çmimi #7 VII Përputhje
X
X
:
2+ R
Fituesit:   12 983 Pagesa për fitues:   8,37 €
Çmimi #8 VIII Përputhje
X
X
:
2
Fituesit:   114 098 Pagesa për fitues:   3,00 €
Çmimi #9 IX Përputhje
X
X
:
R
Fituesit:   261 719 Pagesa për fitues:   1,50 €
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   396 510 :   1 278 395,09 €

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK