Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë El Gordo

16
31
37
39
48
2R
Jackpot-i i llogaritur: 6 700 000 €
El Gordo

El Gordo

7 100 000 €
Tier Përputhje
X
R
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
X
:
5+ R
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   0,00 €
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
5
Fituesit:   1 Pagesa për fitues:   181 342,27 €
Çmimi #3 III Përputhje
X
X
:
4+ R
Fituesit:   18 Pagesa për fitues:   1 831,74 €
Çmimi #4 IV Përputhje
X
X
:
4
Fituesit:   165 Pagesa për fitues:   233,13 €
Çmimi #5 V Përputhje
X
X
:
3+ R
Fituesit:   816 Pagesa për fitues:   53,87 €
Çmimi #6 VI Përputhje
X
X
:
3
Fituesit:   7 954 Pagesa për fitues:   17,96 €
Çmimi #7 VII Përputhje
X
X
:
2+ R
Fituesit:   12 973 Pagesa për fitues:   8,47 €
Çmimi #8 VIII Përputhje
X
X
:
2
Fituesit:   126 840 Pagesa për fitues:   3,00 €
Çmimi #9 IX Përputhje
X
X
:
R
Fituesit:   245 873 Pagesa për fitues:   1,50 €
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   394 640 Çmimi Total:   1 298 802,61 €
El Gordo

El Gordo

7 100 000 €
newsletter

OK