Lotaria GG World Million Online

Rezultati më i Fundit (24 sht 2021, 8:45 e pasdites)

Rezultati më i Fundit (24 sht 2021, 8:45 e pasdites)
2
12
20
27
41
10
12
GG World Million

GG World Million

1 000 000 US$
Shteti Skeduli Vargu i Hamendjeve
Shteti World Skeduli e martë 6:45 e pasdites UTC Koha Lokake e Lotarisë: e martë 8:45 e pasdites GMT+2
e premte 6:45 e pasdites UTC Koha Lokake e Lotarisë: e premte 8:45 e pasdites GMT+2
Vargu i Hamendjeve 5/50 + 2/12
Rezultati më i Fundit (24 sht 2021, 8:45 e pasdites): Rezultati më i Fundit (24 sht 2021, 8:45 e pasdites)
2
12
20
27
41
10
12
Tier Përputhje
X
+
X
Çmimi Shansi për të fituar
Çmimi #1I Përputhje
X
+
X
:
5 + 2
Çmimi : Jackpot-i Shansi për të fituar : 1 në 139 838 160
Çmimi #2II Përputhje
X
+
X
:
5 + 1
Çmimi : 5 000 US$ Shansi për të fituar : 1 në 6 991 908
Çmimi #3III Përputhje
X
+
X
:
5 + 0
Çmimi : 2 500 US$ Shansi për të fituar : 1 në 3 107 514,67
Çmimi #4IV Përputhje
X
+
X
:
4 + 2
Çmimi : 1 000 US$ Shansi për të fituar : 1 në 621 502,93
Çmimi #5V Përputhje
X
+
X
:
4 + 1
Çmimi : 2,10% të ndara
Llogaritur: 114 US$
Shansi për të fituar : 1 në 31 075,15
Çmimi #6VI Përputhje
X
+
X
:
3 + 2
Çmimi : 0,67% të ndara
Llogaritur: 16,6 US$
Shansi për të fituar : 1 në 14 125,07
Çmimi #7VII Përputhje
X
+
X
:
4 + 0
Çmimi : 0,38% të ndara
Llogaritur: 9,2 US$
Shansi për të fituar : 1 në 13 811,18
Çmimi #8VIII Përputhje
X
+
X
:
2 + 2
Çmimi : 1,75% të ndara
Llogaritur: 3 US$
Shansi për të fituar : 1 në 985,47
Çmimi #9IX Përputhje
X
+
X
:
3 + 1
Çmimi : 1,85% të ndara
Llogaritur: 2,2 US$
Shansi për të fituar : 1 në 706,25
Çmimi #10X Përputhje
X
+
X
:
3 + 0
Çmimi : 3,50% të ndara
Llogaritur: 1,9 US$
Shansi për të fituar : 1 në 313,89
Çmimi #11XI Përputhje
X
+
X
:
1 + 2
Çmimi : 4,95% të ndara
Llogaritur: 1,6 US$
Shansi për të fituar : 1 në 187,71
Çmimi #12XII Përputhje
X
+
X
:
2 + 1
Çmimi : 14,85% të ndara
Llogaritur: 1,2 US$
Shansi për të fituar : 1 në 49,27
Çmimi #13XIII Përputhje
X
+
X
:
2 + 0
Çmimi : 0,4 US$ Shansi për të fituar : 1 në 21,9
Shanset e përgjithshme për të fituar ndonjë çmim : 1 në 12,97
GG World Million

GG World Million

1 000 000 US$
newsletter

OK