Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë La Primitiva

9
15
16
20
22
36
18
3 R
Jackpot-i i llogaritur: 16 700 000 €
Tier Përputhje
X
+
X
+
R
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
:
6+ R
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   0,00 €
Çmimi #2 II Përputhje
X
:
6
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   0,00 €
Çmimi #3 III Përputhje
X
X
:
5+ 1
Fituesit:   3 Pagesa për fitues:   32 019,41 €
Çmimi #4 IV Përputhje
X
:
5
Fituesit:   99 Pagesa për fitues:   1 778,86 €
Çmimi #5 V Përputhje
X
:
4
Fituesit:   5 476 Pagesa për fitues:   46,78 €
Çmimi #6 VI Përputhje
X
:
3
Fituesit:   103 967 Pagesa për fitues:   8,00 €
Çmimi #7 VII Përputhje
X
:
R
Fituesit:   571 401 Pagesa për fitues:   1,00 €
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   680 946 Çmimi Total:   1 931 469,65 €

OK