Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë Set For Life (UK)

4
5
11
27
35
7
Jackpot-i i llogaritur: 3 600 000 £
Set For Life (UK)

Set For Life (UK)

4 323 436 €
Tier Përputhje
X
+
X
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
X
:
5+ 1
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   0,00 £
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
5+ 0
Fituesit:   2 Pagesa për fitues:   120 000,00 £
Çmimi #3 III Përputhje
X
X
:
4+ 1
Fituesit:   34 Pagesa për fitues:   250,00 £
Çmimi #4 IV Përputhje
X
X
:
4+ 0
Fituesit:   302 Pagesa për fitues:   50,00 £
Çmimi #5 V Përputhje
X
X
:
3+ 1
Fituesit:   1 801 Pagesa për fitues:   30,00 £
Çmimi #6 VI Përputhje
X
X
:
3+ 0
Fituesit:   12 325 Pagesa për fitues:   20,00 £
Çmimi #7 VII Përputhje
X
X
:
2+ 1
Fituesit:   22 160 Pagesa për fitues:   10,00 £
Çmimi #8 VIII Përputhje
X
X
:
2+ 0
Fituesit:   162 754 Pagesa për fitues:   5,00 £
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   199 378 Çmimi Total:   1 599 500,00 £
Set For Life (UK)

Set For Life (UK)

4 323 436 €

OK