Xổ số trực tuyến Lotto 6 aus 49

Kết quả mới nhất (18:25:00 GMT+2, 12 thg 6, 2024)

Kết quả mới nhất (18:25:00 GMT+2, 12 thg 6, 2024)
5
9
10
11
22
46
2 S

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Quốc gia Lịch trình Miền đoán số
Quốc gia Germany Lịch trình
Thứ Tư 16:25 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Tư 18:25 GMT+2
Thứ Bảy 17:25 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Bảy 19:25 GMT+2
Miền đoán số 6/49
Kết quả mới nhất (18:25:00 GMT+2, 12 thg 6, 2024): Kết quả mới nhất (18:25:00 GMT+2, 12 thg 6, 2024)
5
9
10
11
22
46
2 S
Tier Trùng
X
R
Giải thưởng Cơ hội chiến thắng
Prize #1I Trùng
X
+
X
:
6 + S
Giải thưởng : 12,80% chia
Giải độc đắc
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 139.838.160
Prize #2II Trùng
X
+
X
:
6
Giải thưởng : 10,00% chia
Ước lượng: 918.674,9 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 15.537.573
Prize #3III Trùng
X
+
X
:
5 + S
Giải thưởng : 5,00% chia
Ước lượng: 9.773,1 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 542.008
Prize #4IV Trùng
X
+
X
:
5
Giải thưởng : 15,00% chia
Ước lượng: 2.858,9 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 60.223
Prize #5V Trùng
X
+
X
:
4 + S
Giải thưởng : 5,00% chia
Ước lượng: 175,1 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 10.324
Prize #6VI Trùng
X
+
X
:
4
Giải thưởng : 10,00% chia
Ước lượng: 39,1 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 1.147
Prize #7VII Trùng
X
+
X
:
3 + S
Giải thưởng : 10,00% chia
Ước lượng: 19,3 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 567
Prize #8VIII Trùng
X
+
X
:
3
Giải thưởng : 45,00% chia
Ước lượng: 9,8 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 63
Prize #9IX Trùng
X
+
X
:
2 + S
Giải thưởng : 6 € Cơ hội chiến thắng : 1 trong 76
Tổng quan cơ hội để thắng bất kỳ giải nào : 1 trong 31

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK