Lotto Austria Jackpot & Prizes – Chances of Winning

Latest Result (Jan 23, 2022, 7:15 PM)

Latest Result (Jan 23, 2022, 7:15 PM)
5
27
29
31
35
44
37
Lotto Austria

Lotto Austria

€3,500,000
Country Schedule Guess Range
Country Austria Schedule Wednesday 6:15 PM UTC Lottery Local Time: Wednesday 7:15 PM GMT+1
Sunday 6:15 PM UTC Lottery Local Time: Sunday 7:15 PM GMT+1
Guess Range 6/45
Latest Result (Jan 23, 2022, 7:15 PM): Latest Result (Jan 23, 2022, 7:15 PM)
5
27
29
31
35
44
37
Tier Match
X
+
X
Prize Chance to win
Prize #1I Match
X
:
6
Prize : 40.00% shared
Jackpot
Chance to win : 1 in 8,145,060
Prize #2II Match
X
+
X
:
5 + 1
Prize : 5.50% shared
Estimated: €182,762.2
Chance to win : 1 in 1,357,510
Prize #3III Match
X
:
5
Prize : 6.00% shared
Estimated: €1,401.5
Chance to win : 1 in 35,724.9
Prize #4IV Match
X
+
X
:
4 + 1
Prize : 1.80% shared
Estimated: €185.3
Chance to win : 1 in 14,290.6
Prize #5V Match
X
:
4
Prize : 10.00% shared
Estimated: €51.6
Chance to win : 1 in 772.4
Prize #6VI Match
X
+
X
:
3 + 1
Prize : 4.50% shared
Estimated: €16.2
Chance to win : 1 in 579.3
Prize #7VII Match
X
:
3
Prize : 18.10% shared
Estimated: €5.5
Chance to win : 1 in 48.3
Prize #8VIII Match
X
+
X
:
0 + 1
Prize : €1.2 Chance to win : 1 in 16.2
Overall chances of winning any prize : 1 in 12
Lotto Austria

Lotto Austria

€3,500,000

OK